CJ Mureș a implementat în județul Mureș proiectul „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate”, finanțat prin Programul Operațional Mediu 2007-2013 – Axa prioritara 2, perioada de derulare : 2010 – 2018. Valoarea proiectului 42.258.421 Euro (fără TVA). Obiectivele proiectului sunt : – Colectarea separată a deșeurilor municipale solide; –.. read more →

Pentru a treia oară, începând din 2004, este înaintată spre dezbatere Parlamentului României propunerea legislativă privind „Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc”, avându-l ca inițiator pe un deputat reprezentând UDMR. Este un proiect legislativ vădit neconstituțional, care nu poate fi aprobat vreodată de către Parlament. Însă, reprezintă un document important care evidențiază, fără putință de.. read more →