Doamnei RENATE WEBER, AVOCATUL POPORULUI Stimată doamnă Avocat al Poporului, La data de 3 iulie 2019, Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Conform fundamentării, Codul administrativ vine să răspundă unor serii de disfuncționalități de fond și de tehnică legislativă ale reglementărilor existente, care afectează buna funcționare a.. read more →