MARIUS PASCAN

IMG_2646

Născut la 30 noiembrie 1971, în Târgu-Mureş. Tatăl – Emil Paşcan, născut în Bistra Mureşului (jud. Mureş), de profesie mecanic auto; mama – Leontina Paşcan (născută Costea), din Sânpetru de Câmpie (jud. Mureş), de profesie legător-tipograf. Este fiul cel mare dintr-o familie cu patru copii (trei băieţi şi o fată). Studii: şcoala generală în Târgu-Mureş – 1979-1986; Liceul Pedagogic din Târgu-Mureş – 1986-1990; Superioare – Universitatea ,,Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş – Facultatea de Jurnalistică – 1992-1996; Universitatea ,,Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca – Facultatea de Antropologie-Filosofie – 1996-2000; Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, Specializarea ,,Comunicare şi Relaţii Publice” – Master – 2003-2005; Postuniversitare – Academia Naţională de Poliţie ,,Al. Ioan Cuza” Bucureşti – 2009, specializarea Administraţie Publică; Institutul Naţional de Administraţie Publică Bucureşti – 2009, specializarea Administraţie Publică; Doctorale – Universitatea de Nord din Baia Mare, Specializarea ,,Filosofie” – doctorat – 2008-2011; Teza de doctorat – ,,Concepţia etică a lui David Hume: deschideri, limite şi implicaţii în contemporaneitate”, coordonator prof. univ. dr. Teodor Vidam, doctor din 2011. Activitate profesională: 1990-1991 profesor suplinitor în cadrul Liceului Industrial ,,Vasile Netea” din localitatea Deda (jud.Mureş); 1991-1992 stagiul militar satisfăcut; 1992-1998 – jurnalist, redactor al cotidianului ,,Cuvântul liber” din Târgu-Mureş, colaborator al Studioului Teritorial de Radio din Târgu-Mureş; 1998-2000 jurnalist, secretar general de redacţie la cotidianul ,,Recurs” din Târgu-Mureş; 2000-2009 – director executiv adjunct în cadrul Direcţiei de Comunicare, Dezvoltare şi Resurse Umane, purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Târgu-Mureş; 2009 – 2012 prefect al judeţului Mureş; în perioada decembrie 2012 –
decembrie 2016 a fost senator in circumscripţia electorală numărul 28 Mureş, colegiul uninominal 1 Tîrgu-Mureş. Din decembrie 2016, este deputat al județului Mureș.

Premii şi distincţii:
1.Premiul revistei de cultură ,,Meridianul Timişoara”, cu ocazia Festivalului ,,Lucian Blaga”, desfăşurat la Sebeş-Alba, 1992
2.Diploma de excelenţă pentru merite deosebite şi titlul de membru de onoare al Asociaţiei Naţionale ,,Cultul Eroilor”, prin Decizia nr. 46/24.02 2006, preşedinte col. (r) Petre Stoica, Bucureşti
3.Diploma EXEMPLARIUM pentru înalte valori umane – din partea Fundaţiei culturale ,,Cezara Codruţa Marica”, preşedinte prof. univ. dr. Valentin Marica, Târgu-Mureş, 11 decembrie 2006
4.Cetăţean de onoare al oraşului Zalaegerszeg din Ungaria, distincţie acordată de Consiliul local şi primarul dr. Gymesi Endre, la 26 iunie 2008
5.Diplomă de Excelenţă din partea Primăriei municipiului Târgu-Mureş, primar dr. Dorin Florea, Târgu-Mureş, 28 septembrie 2009
6.Premiul de Excelenţă din partea Trustului de presă ,,Ambasador”, director general Romeo Soare, președinte Octavian Ursulescu, Târgu-Mureş, 20 noiembrie 2009
7.Medalia aniversară a Universității ,,Petru Maior” pentru contribuția adusă la dezvoltarea instituțională a învățământului superior, acordată de Senatul Universității și rector prof. univ. dr. ing. Liviu Marian, Târgu-Mureș, 2010
8.Diplomă de Excelență pentru merite deosebite din partea Ministerului Administrației și Internelor, Direcția Generală de Pașapoarte – dir. gen. chestor de poliție dr. Aurel Vasile Sime
9.Diplomă de Excelenţă – din partea organizatorilor Festivalului Naţional “Lucian Blaga” (Uniunea Scriitorilor și Editura ,,Ardealul”), ediţia a X-a, Târgu-Mureş, 19-22 mai 2010.
10. Diplomă de Excelenţă – din partea Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Târgu-Mureş, preşedinte prof. univ. dr. Cornel Moraru, 10 decembrie 2010.
11. Diplomă de Onoare – din partea organizatorilor Festivalului Naţional “Lucian Blaga”, ediţia a XI-a, Târgu-Mureş, mai 2010.
12. Premiul pentru cărţi publicate – ,,Uncia de vise” al Revistei de cultură ,,Vatra veche”, februarie 2011, redactor-şef Nicolae Băciuţ, ISSN 2066-0952, Târgu-Mureş
13. Premiul pentru literatură ,,CREDO”, pentru volumul ,,Căința de a fi”, Târgu-Mureș, 14 aprilie 2011
14. Diplomă de excelenţă, în semn de înaltă preţuire pentru sprijinul acordat Unităţilor Militare şi personalului acestora, din partea Diviziei 6 Tancuri ,,Horea, Cloşca şi Crişan”, preşedinte General de Divizie Ion Scrieciu, 1 iunie 2011, Târgu-Mureş
15. Premiul Festivalului național ,,Romulus Guga” pentru debut literar cu volumul ,,Uncia de vise”, președintele juriului Nicolae Băciuț, Răstolița, 3 iunie 2011

Participări la seminarii şi simpozioane naţionale şi internaţionale:

1. Simpozion National ,,Eminescu – 2000”, Târgu-Mureş, 22 mai 2000, cu lucrarea ,,Valenţe filosofice în poezia eminesciană”.
2. Festivalul Naţional ,,Lucian Blaga”, ediţia a I-a, Târgu-Mureş, 29-30 iunie 2001, cu lucrarea ,,Specificul naţional al gândirii blagiene”.
3. Festivalul Naţional ,,Lucian Blaga”, ediţia a II-a, Târgu-Mureş, 25-27 iulie 2002, cu lucrarea „Polemicile lui Blaga cu <>”.
4. Festivalul Naţional ,,Lucian Blaga”, ediţia a III-a, Târgu-Mureş, 21-23 iulie 2003, cu lucrarea Aspecte filosofice în „Hronicul şi cântecul vârstelor”.
5. Festivalul Naţional ,,Lucian Blaga”, ediţia a IV-a, Târgu-Mureş, 22-24 iulie 2004, cu lucrarea ,,Reflecţii ontologice în <>”.
6. Festivalul Naţional ,,Lucian Blaga”, ediţia a V-a, Târgu-Mureş, 25-28 august 2005, cu lucrarea ,,Naţional şi universal în filosofia lui Blaga”.
7. Festivalul Naţional ,,Lucian Blaga”, ediţia a VI-a, Târgu-Mureş, 22-24 iunie 2006, cu lucrarea ,,Lucian Blaga şi filosofia europeană a veacului XX”.
8. Festivalul Naţional ,,Lucian Blaga”, ediţia a VII-a, Târgu-Mureş, 16-18 iulie 2007, cu lucrarea ,,Spiritualităţi înrudide: Lucian Blaga şi Mircea Eliade”.
9. Festivalul Naţional ,,Lucian Blaga”, ediţia a VIII-a, Târgu-Mureş, 25-27 iulie 2008, cu lucrarea Metafizica blagiană
10. Festivalul Naţional ,,Lucian Blaga”, ediţia a IX-a, Târgu-Mureş, 23-26 iulie 2009, cu lucrarea ,,Raportul dintre religie si metafizica cunoaşterii lui Blaga”.
11. Festivalul Naţional ,,Lucian Blaga”, ediţia a X-a, jubiliară, Târgu-Mureş, 19-22 mai 2010, cu lucrarea ,,Modernitatea şi actualitatea filosofiei lui Lucian Blaga”.
12. Festivalul Naţional ,,Lucian Blaga”, ediţia a XI-a, Târgu-Mureş, 24-26 mai 2011, cu lucrarea ,,Afinităţi culturale Blaga – Nietzsche”.
13. Sipozionul internaţional organizat de Sindacato Emigrati Immigrati UGL Italia, IDOS Caritas Migrantes Roma Italia, Universitatea de Nord din Baia Mare, Biblioteca Judeţeană ,,Petre Dulfu” Baia Mare, 10-12 martie 2011, lucrarea prezentată – ,,Efectele migraţiei temporare”.
14. Conferinţa internaţională privind intervenţia multisectorială în violenţa domestică şi incluziunea socială pe piaţa muncii a victimelor violenţei domestice, 4-7 mai 2011, Baia Mare, lucrarea prezentată ,,Abordarea integrată – cheia reintegrării socio-profesionale a victimei violenţei în familie”.

Cărţi publicate şi participări la volume colective:

1. Marius Paşcan – ,,Uncia de vise”, Prefaţă Marius Însurăţelu, Cuvânt înainte prof. univ. dr. Iulian Boldea, Editura Ardealul, ISBN: 978-973-8406-82-7, Târgu-Mureş, 2010;
2. Marius Paşcan – ,,Căinţa de a fi”, Prefaţa Marius Însurăţelu, Cuvânt înainte Cristian Stamatoiu, Introducere Florin Piersic, Editura Ardealul, ISBN: 978-973-8406-97-1, Târgu-Mureş, 2010;
3. ,,Confruntari filosofice contemporane” – Volum colectiv, Vol I., ,,Incongruenţa concepţiilor filosofice Kant – Hume. Diferenţa humeană”, Ed. Universităţii de Nord din Baia Mare, 2011- ISBN 978-606-536-152-2;
4. ,,Confruntari filosofice contemporane” – Volum colectiv, Vol II., – ,,Actualitatea filosofiei lui David Hume, la 300 de ani de la naşterea gânditorului scoţian”, Ed. Universităţii de Nord din Baia Mare, 2011- ISBN 978-606-536-153-9;

Studii publicate de şi despre autor în reviste şi cărţi

1. ,,Momente semnificative în configurarea filosofiei dreptului” – eseu de filosofie juridică, în Revista de filosofie şi literatură „Târnava” nr. 87-89 / 2009, apare la Târgu-Mureş sub egida Uniunii Scriitorilor din România, p. 21, cod ISSN 1221-1702.
2. ,,David Hume: Tratatul despre natura umană” – eseu filosofic, în periodicul de comunicare multiculturală „Izvoare filosofice”, nr. 5 / 2010, apare la Târgu-Mureş sub egida Facultăţii de Ştiinţe şi Litere a Universităţii “Petru Maior” Târgu-Mureş, 194-206, cod ISSN 1223-2165.
3. ,,Incongruenţa concepţiilor filosofice Kant – Hume. „<> humeiană” – eseu filosofic, în periodicul de comunicare multiculturală „Izvoare filosofice”, nr. 6 / 2011, apare la Târgu-Mureş sub egida Facultăţii de Ştiinţe şi Litere a Universităţii “Petru Maior” Târgu-Mureş, 171-185, cod ISSN 1223-2165.
4. ,,Uncia de vise” – grupaj poetic, în revista de cultură ,,Vatra veche” nr. 9/septembrie 2010, redactor-şef Nicolae Băciuţ, Târgu-Mureş, ISSN 2066-0952.
5. ,,Cartea de poezie – revolta şi obida din bucătăria creaţiei”, studiu critic publicat în Revista ,,CONTA” – literatură & arte & atitudini, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, nr. 4 (oct.-dec.) 2010, Piatra-Neamţ, pp. 248-249
6. ,,Viaţa cărţilor – poezie şi filosofie”, eseu despre autor publicat de lector univ. dr. Eugeniu Nistor, în revista lunară de cultură ,,LITART” Târgu-Mureş, redactor-şef Adrian Giurgea, luna mai 2011
7. ,,Mântuitoarea creaţie. Marius Paşcan – Uncia de vise” şi ,,O carte cât o lume! Căinţa de a fi”, studii critice despre autor, publicate de Mariana Cristescu în cartea ,,Trandafirii deşertului (România, mon amour)”, Editura ,,Nico”, Cuvânt înainte Lazăr Lădariu, Târgu-Mureş, 2011, ISBN 978-606-546-158-1, pp. 244-246, 276-281
8. ,,Reghinul Cultural, Studii şi Articole”, Coordonator prof. Marin Şara, Editura Bibliotecii municipale “Petru Maior” Reghin, 2011, articolul despre autor – Eugeniu Nistor: “Un poet adevărat de pe Mureşul de Sus”, pp. 220-222.
9. ,,Sangidava”, carte compendiu apărută sub îngrijirea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Consiliul local şi Primăria Topliţa prin Fundaţia Culturală ,,Miron Cristea”, autorul având inserat eseul ,,Actualitatea filosofiei lui David Hume, la 300 de ani de la naşterea gânditorului scoţian”, Editura ,,Nico”, Târgu-Mureş, ISBN 978-606-546-174-1, pp. 357 – 370.

Debut poetic – Revista studenţească de cultură a Universităţii Ecologice ,,Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, nr. 1, 1994, medalion poetic în pagina ,,Corola de Minuni”. Laureat cu numeroase premii judeţene şi naţionale de proză şi poezie, în cadrul unor festivaluri locale şi naţionale – ,,Romulus Guga” şi ,,Liviu Rebreanu” din Târgu-Mureş, ,,Lucian Blaga” din Sebeş, ,,Eugen Nicoară” din Reghin ş.a.