Pe clădirea situată în P-ța Trandafirilor nr. 26, din Târgu-Mureș, în care își are sediul Banca Comercială a României, vineri se va dezveli cu fast o placă memorială. V-ați aștepta să fie legată de vreun mare eveniment istoric, de vreo realizare istorică măreață, semnificativă, glorioasă, sau proslăvind memoria vreunei mari personalități. Nici vorbă… „Geniile” care.. read more →