CAINTA DE A FI

Poezie


Muzica

„Dincolo de implicaţiile bibliografice, acest al doilea volum de lirică al lui Marius Paşcan consfinţeşte faptul „subversiv” că încă un cetăţean din prezentul-fără-viitor îndrăzneşte să-şi trăiască sistematic destinul prin poezie, dar nu poetic… Autenticitatea versurilor sale provine din rezistenţa egoului subtil faţă de agresiunea unei realităţi reducţioniste. Jurnalul de front al acestei Rezistenţe la persoana-întâi-prea-singular se retranscrie aproape singur, el trecând parcă peste fiinţa caligraficianului devenit victima simultană a propriului destin şi a propriei scriituri. Se evidenţiază astfel în exprimare poetică un gest existenţial tragic, total opus superficialităţii reţetarelor de poezie indigestă cultivată de haitele internautice sau de sicofanţii şi fanţii cu dispensă pentru succes.”
Cristian Stamatoiu

„ Într-un context literar actual nu dintre cele mai limpezi, în care incontinenţa şi eterogenitatea apariţiilor editoriale sunt pe cale să sufoce orice încercare de stabilire a vreunei ierarhii, Căinţa de a fi a lui Marius Paşcan este un curajos exerciţiu de redescoperire a mijloacelor arhetipale de expresie poetică. Recursul la piciorul metric clasic, cu toate constrângerile şi strâmtorările ce derivă de aici, se transformă până la urmă într-un gest simbolic, prin care autorul contrapune prezentului în care tot ce pare să conteze este mulţimea mesajelor trimise şi primite, un moment de lucidă întoarcere spre punctul zero al contracţiei din care s-au ivit, simultan, lumea şi rostirea: “La început a fost cuvântul…”
Marius Însurăţelu

„Iubesc poezia! Ei asta încă din anii studenţiei! De altfel profesoara mea, extraordinara actriţă Marietta Sadova ne-a învăţat să iubim versurile programând în fiecare marţi şi vineri – la orele de Actorie să fim pregătiţi cu o nouă…poezie!
Aşa am simţit că profesia pe care o îmbrăţişam cu tot ce-aveam noi mai bun, ne înnobilează, ne sensibilizează, ne şlefuieşte mintea şi sufletul!
Astăzi, descopăr în acest Tînăr, Talentat şi pot zice INCREDIBIL Poet ce răspunde la numele Marius Paşcan – repet – descopăr profunzimi, nuanţe, o filosofie a vieţii ce mă copleşeşte.
Marius Paşcan nu e numai Poet ci şi un Artist veritabil al gândurilor, al vorbelor…Ca să-l parafrazez : Are „înţelepciunea care poate imagina orice mal – oricât ar fi el de departe.”
De asta am îndrăgit să-i recit versurile!
Mai e ceva! Îl cheamă Paşcan! Aş putea zice că suntem „rude”, atâta vreme cât Sfânta mea Mamă se chema cu numele de fată: Vera Paşcan.”
Florin Piersic