MARIUS PASCAN

IMG_2646

Curriculum vitae – Pașcan Emil Marius
(Conform ,,Dicționarului poeților mureșeni”)

Născut la 30 noiembrie 1971, în Târgu-Mureş. Tatăl – Emil Paşcan, născut în Bistra Mureşului (jud. Mureş), de profesie mecanic auto; mama – Leontina Paşcan (născută Costea), din Sânpetru de Câmpie (jud. Mureş), de profesie legător-tipograf. Este fiul cel mare dintr-o familie cu patru copii (trei băieţi şi o fată). Studii: Școala generală nr. 11 (str. Budiului) din Târgu-Mureş – 1979-1986; Liceul Pedagogic – „Filologie Istorie” – din Târgu-Mureş – 1986-1990; Superioare – Universitatea ,,Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş – Facultatea de Jurnalistică – 1992-1996; Universitatea ,,Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca – Facultatea de Antropologie-Filosofie – 1996-2000; Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, Specializarea ,,Comunicare şi Relaţii Publice” – Master – 2003-2005; Postuniversitare – Academia Națională de Poliție ,,Al. Ioan Cuza” București, Colegiul Național de Afaceri Interne, în specializarea „Managementul Afacerilor Interne”; Institutul Național de Administrație Publică București, specializarea „Administrație Publică” – Înalt Funcționar Public; Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” București – Colegiul Național de Informații, în specializarea „Științe militare, informații și ordine publică”, 2014. Doctorale – Universitatea de Nord din Baia Mare, Specializarea ,,Filosofie” – doctorat – 2008-2011; Teza de doctorat – ,,Concepţia etică a lui David Hume: deschideri, limite şi implicaţii în contemporaneitate”, coordonator prof. univ. dr. Teodor Vidam, doctor din 2011. Activitate profesională: 1990-1991 profesor suplinitor în cadrul Liceului Industrial ,,Vasile Netea” din localitatea Deda (jud.Mureş); 1991-1992 stagiul militar satisfăcut; 1992-1998 – jurnalist, redactor al cotidianului ,,Cuvântul liber” din Târgu-Mureş, colaborator al Studioului Teritorial de Radio din Târgu-Mureş, corespondent al cotidianului național „Adevărul”; 1998-2000 jurnalist, secretar general de redacţie la cotidianul ,,Recurs” din Târgu-Mureş; 2000-2009 – director executiv adjunct în cadrul Direcţiei de Comunicare, Dezvoltare şi Resurse Umane, purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Târgu-Mureş; 2009-2012 prefect al judeţului Mureş; 2012-2016 senator în Parlamentul României; din 2016 și până în prezent, deputat în Parlamentul României.
Debut poetic – 1992 – în pagina de cultură a cotidianului ,,Cuvântul liber”, care i-a găzduit periodic mai multe scrieri, poezie, proză, eseuri. A publicat în Revista studenţească de cultură a Universităţii Ecologice ,,Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, nr. 1, 1994, medalion poetic în pagina ,,Corola de Minuni”. A fost distins cu mai multe premii judeţene şi naţionale de proză şi poezie, în cadrul unor festivaluri locale şi naţionale – ,,Romulus Guga” şi ,,Liviu Rebreanu” din Târgu-Mureş, ,,Lucian Blaga” din Sebeş, ,,Eugen Nicoară” din Reghin ş.a.
Din 2012, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Membru în comitetul de redacţie al revistei de filosofie şi literatură TÂRNAVA, Târgu-Mureş. Membru în comitetul de redacţie al revistei IZVOARE FILOSOFICE, Târgu-Mureş. Membru în comitetul de redacţie al revistei ETNOSFERA, editată de Centrul European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române.

Lista lucrărilor publicate:

A. Teza de doctorat:
„Concepția etică a lui David Hume – deschideri, limite și implicații în contemporaneitate”, Cuvânt înainte prof. univ. dr. Teodor Vidam, Ed. Eikon, ISBN: 978-606-711-157-6, Cluj-Napoca, 2014

B. Cărţi si capitole în cărţi publicate în ultimii 10 anii:
1. „Confruntări filosofice contemporane” – Volum colectiv, Vol. I., „300 de ani de actualitate a filosofiei britanicului David Hume”, Ed. Universității de Nord din Baia Mare, ISBN 978-606-536-152-2, 2011;
2. „Confruntări filosofice contemporane” – Volum colectiv, Vol. II., „David Hume – precursor al moralității moderne”, Ed. Universității de Nord din Baia Mare, ISBN 978-606-536-153-9, 2011;
3. „The Philosophy of David Hume – Three Centuries of Modernism”, în volumul colectiv Literature, Communication, Interculturality, coordonat de Al. Cistelecan, Iulian Boldea, Eugeniu Nistor, editura Asymetria (Franţa), 2011, pp. 175-183;
4. ,,Uncia de vise”, Prefață Marius Însurăţelu, Cuvânt înainte prof. univ. dr. Iulian Boldea, Editura Ardealul, ISBN: 978-973-8406-82-7, Târgu-Mureş, 2010;
5. ,,Căinţa de a fi”, Prefață Marius Însurățelu, Cuvânt înainte Cristian Stamatoiu, Introducere Florin Piersic, Editura Ardealul, ISBN: 978-973-8406-97-1, Târgu-Mureş, 2010;
6. „Martie ’90 – Privind înapoi fără mânie”, culegere de studii din lucrările prezentate la Conferința Națională „Identitate, etnicitate, etnocentrism, naționalism, în contextul actual al Uniunii Europene”, ediție bilingvă (română engleză), ed. Ardealul, Târgu-Mureș 2015, coordonatori Marius Pașcan, Eugeniu Nistor; Marius Pașcam – „Etnocentrism, manipulare și iresponsabilitate politică la Târgu-Mureș”, pp. 175 – 220, ISBN: 978-606-8372-27-3, Colecția Sympozion. Târgu-Mureș, 2015.

C. Lucrări indexate ISI/BDI publicate:
1. „Etnocentrism şi comportament electoral” (Ethnocentrism and Electoral Behaviour), The Proceedings of the Communication, context, interdisciplinarity Congress, Volume Number 2, Editura Universită?ii Petru Maior, Târgu-Mure?, ISSN 2069 – 3389, pp 85-99, 2012;
http://www.upm.ro/cci/volCCI_II/Pages%20from%20Volum_texteCCI2-9.pdf
2. „Cameleonizarea omului politic – noii criterii de comunicare publică şi legitimare”, în The Proceedings of the EUROPEAN INTEGRATION – BETWEEN TRADITION AND MODERNITY Congress, Editura Universităţii “Petru Maior”, Volume Number 5, ISBN 978-606-581-095-2, pp. 831 – 841, 2013;
http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/Lucrari5/IETM5_Part99.pdf
3. „Noile media şi focalizarea relaţiilor publice” (New Media and the Focusing of Public Relations), în EUROPEAN INTEGRATION – BETWEEN TRADITION AND MODERNITY Congress, Volume Number 4, 2011 (Editorial Information: Intercultural Perspectives on European Integration between Tradition and Modernity, Coord: Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, Simion Costea, Editura Universităţii Petru Maior, Târgu-Mureş, 2011, ISBN: 978-606-581-011-2, © Universitatea Petru Maior), pp 817-828, 2011;
4. „Specificităţi şi dificultăţi ale comunicării politice publice în campaniile electorale” (SPECIFIC ELEMENTS AND DIFFICULTIES OF PUBLIC COMMUNICATION DURING ELECTORAL CAMPAIGNS), în Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives, section: Communication and P.R., Arhipelag XXI Press, editor Iulian Boldea (http://www.upm.ro/gidni/GIDNI-01/Cpr/Cpr%2001%2047.pdf), ISBN 978-606-93692-3-5), p. 378, 2014;
5. „Etnocentrismul şi derapajele comunicării interculturale”, lucrare prezentată în cadrul „Experience and Explanation in Knowledge Society” International Conference Baia Mare, Universitatea de Nord, 14-17 martie 2013, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin P.O.S.D.R.U 2007-2013, titlul proiectului : Societatea bazată pe cunoaştere, cercetări, dezbateri, perspective;
6. „Internetul, online-ul şi reţelele virtuale de socializare rescriu ştiinţele comunicării”, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei internaţionale „LITERATURE, DISCOURSE AND MULTICULTURAL DIALOGUE”, ediţia a doua, organizată de Institutul de Studii Multiculturale Alpha, in parteneriat cu Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş şi Institutul de studii socio-umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române, 2014;
7. „Tehnici și strategii inedite de manipulare, dezinformare și propagandă politică în campania electorală”, lucrare prezentată în cadrul Conferintei internationale Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity (GIDNI – 1), organizată de Institutul de Studii Multiculturale Alpha, in parteneriat cu Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş şi Institutul de studii socio-umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române, 2014;
8. „Jurnalismul și falia dintre teorie și practică”, lucrare prezentată în cadrul Conferintei internationale Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity (GIDNI – 2), organizată de Institutul de Studii Multiculturale Alpha, in parteneriat cu Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş şi Institutul de studii socio-umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române, 2015;
9. „Manipularea prin comunicarea politică și mediatică”, lucrare prezentată în cadrul Conferintei internationale Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity (GIDNI – 3), organizată de Institutul de Studii Multiculturale Alpha, in parteneriat cu Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş şi Institutul de studii socio-umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române, 2016;

D. Lucrări publicate în reviste şi volume de conferinţe cu referenţi (neindexate):
– Reviste
1. „David Hume: Tratatul despre natura umană”, eseu filosofic, în periodicul de comunicare multiculturală „Izvoare filosofice”, nr. 5 / 2010, apare la Târgu-Mureş sub egida Facultăţii de Știinţe şi Litere a Universităţii „Petru Maior” Târgu-Mureş, 194-206, cod ISSN 1223-2165;
2. „Incongruenţa concepţiilor filosofice Kant – Hume. „Diferenţa” humeeană”, eseu filosofic, în periodicul de comunicare multiculturală „Izvoare filosofice”, nr. 6 / 2011, apare la Târgu-Mureş sub egida Facultăţii de Știinţe şi Litere a Universităţii „Petru Maior” Târgu-Mureş, 171-185, cod ISSN 1223-2165;
3. „Valenţe filosofice în poezia eminesciană” – Simpozion National „Eminescu – 2000”, Târgu-Mureş, 22 mai 2000;
4. „Specificul naţional al gândirii blagiene” – Festivalul Naţional „Lucian Blaga”, ediţia a I-a, Târgu-Mureş, 29-30 iunie 2001;
5. „Polemicile lui Blaga cu gândiriştii” – Festivalul Naţional „Lucian Blaga”, ediţia a II-a, Târgu-Mureş, 25-27 iulie 2002;
6. „Aspecte filosofice în Hronicul şi cântecul vârstelor” – Festivalul Naţional „Lucian Blaga”, ediţia a III-a, Târgu-Mureş, 21-23 iulie 2003;
7. „Reflecţii ontologice în Luntrea lui Caron” – Festivalul Naţional „Lucian Blaga”, ediţia a IV-a, Târgu-Mureş, 22-24 iulie 2004;
8. „Naţional şi universal în filosofia lui Blaga” – Festivalul Naţional „Lucian Blaga”, ediţia a V-a, Târgu-Mureş, 25-28 august 2005;
9. „Lucian Blaga şi filosofia europeană a veacului XX” – Festivalul Naţional „Lucian Blaga”, ediţia a VI-a, Târgu-Mureş, 22-24 iunie 2006;
10. „Spiritualităţi înrudide: Lucian Blaga şi Mircea Eliade” – Festivalul Naţional „Lucian Blaga”, ediţia a VII-a, Târgu-Mureş, 16-18 iulie 2007;
11. „Metafizica blagiană” – Festivalul Naţional „Lucian Blaga”, ediţia a VIII-a, Târgu-Mureş, 25-27 iulie 2008;
12. „Raportul dintre religie si metafizica cunoaşterii lui Blaga” – Festivalul Naţional „Lucian Blaga”, ediţia a IX-a, Târgu-Mureş, 23-26 iulie 2009;
13. „Modernitatea şi actualitatea filosofiei lui Lucian Blaga” – Festivalul Naţional „Lucian Blaga”, ediţia a X-a, jubiliară, Târgu-Mureş, 19-22 mai 2010;
14. „Afinităţi culturale Blaga – Nietzsche” – Festivalul Naţional „Lucian Blaga”, ediţia a XI-a, Târgu-Mureş, 24-26 mai 2011;
15. ,,Efectele migraţiei temporare” – Simpozionul internaţional organizat de Sindacato Emigrati Immigrati UGL Italia, IDOS Caritas Migrantes Roma Italia, Universitatea de Nord din Baia Mare, Biblioteca Judeţeană ,,Petre Dulfu” Baia Mare, 10-12 martie 2011;
16. ,,Abordarea integrată – cheia reintegrării socio-profesionale a victimei violenţei în familie” – Conferinţa internaţională privind intervenţia multisectorială în violenţa domestică şi incluziunea socială pe piaţa muncii a victimelor violenţei domestice, 4-7 mai 2011, Baia Mare, lucrarea prezentată

Studii publicate de şi despre autor în reviste şi cărţi:
1. ,,Momente semnificative în configurarea filosofiei dreptului” – eseu de filosofie juridică, în Revista de filosofie şi literatură „Târnava” nr. 87-89 / 2009, apare la Târgu-Mureş sub egida Uniunii Scriitorilor din România, p. 21, cod ISSN 1221-1702.
2. ,,David Hume: Tratatul despre natura umană” – eseu filosofic, în periodicul de comunicare multiculturală „Izvoare filosofice”, nr. 5 / 2010, apare la Târgu-Mureş sub egida Facultăţii de Ştiinţe şi Litere a Universităţii “Petru Maior” Târgu-Mureş, 194-206, cod ISSN 1223-2165.
3. ,,Incongruenţa concepţiilor filosofice Kant – Hume. <> humeană” – eseu filosofic, în periodicul de comunicare multiculturală „Izvoare filosofice”, nr. 6 / 2011, apare la Târgu-Mureş sub egida Facultăţii de Ştiinţe şi Litere a Universităţii “Petru Maior” Târgu-Mureş, 171-185, cod ISSN 1223-2165.
4. ,,Uncia de vise” – grupaj poetic, în revista de cultură ,,Vatra veche” nr. 9/septembrie 2010, redactor-şef Nicolae Băciuţ, Târgu-Mureş, ISSN 2066-0952.
5. ,,Cartea de poezie – revolta şi obida din bucătăria creaţiei”, studiu critic publicat în Revista ,,CONTA” – literatură & arte & atitudini, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, nr. 4 (oct.-dec.) 2010, Piatra-Neamţ, pp. 248-249
6. ,,Viaţa cărţilor – poezie şi filosofie”, eseu despre autor publicat de lector univ. dr. Eugeniu Nistor, în revista lunară de cultură ,,LITART” Târgu-Mureş, redactor-şef Adrian Giurgea, luna mai 2011
7. ,,Mântuitoarea creaţie. Marius Paşcan – Uncia de vise” şi ,,O carte cât o lume! Căinţa de a fi”, studii critice despre autor, publicate de Mariana Cristescu în cartea ,,Trandafirii deşertului (România, mon amour)”, Editura ,,Nico”, Cuvânt înainte Lazăr Lădariu, Târgu-Mureş, 2011, ISBN 978-606-546-158-1, pp. 244-246, 276-281
8. ,,Reghinul Cultural, Studii şi Articole”, Coordonator prof. Marin Şara, Editura Bibliotecii municipale “Petru Maior” Reghin, 2011, articolul despre autor – Eugeniu Nistor: “Un poet adevărat de pe Mureşul de Sus”, pp. 220-222.
9. ,,Sangidava”, carte compendiu apărută sub îngrijirea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Consiliul local şi Primăria Topliţa prin Fundaţia Culturală ,,Miron Cristea”, autorul având inserat eseul ,,Actualitatea filosofiei lui David Hume, la 300 de ani de la naşterea gânditorului scoţian”, Editura ,,Nico”, Târgu-Mureş, ISBN 978-606-546-174-1, pp. 357 – 370.

Premii şi distincţii:
1. Premiul revistei de cultură ,,Meridianul Timişoara” pentru poezie, cu ocazia Festivalului ,,Lucian Blaga”, desfăşurat la Sebeş-Alba, 1992
2. Diploma de excelenţă pentru merite deosebite şi titlul de membru de onoare al Asociaţiei Naţionale ,,Cultul Eroilor”, prin Decizia nr. 46/24.02 2006, preşedinte col. (r) Petre Stoica, Bucureşti
3. Diploma EXEMPLARIUM pentru înalte valori umane – din partea Fundaţiei culturale ,,Cezara Codruţa Marica”, preşedinte prof. univ. dr. Valentin Marica, Târgu-Mureş, 11 decembrie 2006
4. Cetăţean de onoare al oraşului Zalaegerszeg din Ungaria, distincţie acordată de Consiliul local şi primarul dr. Gymesi Endre, la 26 iunie 2008
5. Diplomă de Excelenţă din partea Primăriei municipiului Târgu-Mureş, primar dr. Dorin Florea, Târgu-Mureş, 28 septembrie 2009
6. Premiul de Excelenţă din partea Trustului de presă ,,Ambasador”, director general Romeo Soare, președinte Octavian Ursulescu, Târgu-Mureş, 20 noiembrie 2009
7. Medalia aniversară a Universității ,,Petru Maior” pentru contribuția adusă la dezvoltarea instituțională a învățământului superior, acordată de Senatul Universității și rector prof. univ. dr. ing. Liviu Marian, Târgu-Mureș, 2010
8. Diplomă de Excelență pentru merite deosebite din partea Ministerului Administrației și Internelor, Direcția Generală de Pașapoarte – dir. gen. chestor de poliție dr. Aurel Vasile Sime
9. Diplomă de Excelenţă – din partea organizatorilor Festivalului Naţional “Lucian Blaga” (Uniunea Scriitorilor și Editura ,,Ardealul”), ediţia a X-a, Târgu-Mureş, 19-22 mai 2010.
10. Diplomă de Excelenţă – din partea Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Târgu-Mureş, preşedinte prof. univ. dr. Cornel Moraru, 10 decembrie 2010.
11. Diplomă de Onoare – din partea organizatorilor Festivalului Naţional “Lucian Blaga”, ediţia a XI-a, Târgu-Mureş, mai 2010.
12. Premiul pentru cărţi publicate – ,,Uncia de vise” al Revistei de cultură ,,Vatra veche”, februarie 2011, redactor-şef Nicolae Băciuţ, ISSN 2066-0952, Târgu-Mureş
13. Premiul pentru literatură ,,CREDO”, pentru volumul ,,Căința de a fi”, Târgu-Mureș, 14 aprilie 2011
14. Diplomă de excelenţă, în semn de înaltă preţuire pentru sprijinul acordat Unităţilor Militare şi personalului acestora, din partea Diviziei 6 Tancuri ,,Horea, Cloşca şi Crişan”, preşedinte General de Divizie Ion Scrieciu, 1 iunie 2011, Târgu-Mureş
15. Premiul Festivalului național ,,Romulus Guga” pentru debut literar cu volumul ,,Uncia de vise”, președintele juriului Nicolae Băciuț, Răstolița, 3 iunie 2011
16. Membru de onoare al Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, Filiala „Avram Iancu” Mureș, pentru atașamentul la ideile și la deviza Asociației precum și pentru sprijinul acordat în realizarea scopului și obiectivelor acesteia 17.04 2012.
17. Diplomă de excelență pentru întreaga activitate de protecție civilă, din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș 28.02 2012.
18. Diploma de excelență a Editurii „Ardealul”, Uniunea Scriitorilor din România, pentru sprijinul constant acordt manifestărilor culturale ale scriitorilor mureșeni, pentru implicarea în buna desfășurare a activităților cultural-științifice – 2010, 2014, 2017.
19. Diplomă de excelență din partea Academiei Române – Institutul de filozofie și psihologie „Constantin Rădulescu Motru”, director acad. Alexandru Surdu, pentru sprijinul acordat la organizarea Simpozionului Național „Constantin Noica” 10-11 iunie 2015.
18. Diploma de excelență „Ani pentru viață”, la împlinirea a 25 de ani de la înființarea Uniunii Generale a Pensionarilor Mureș 2015.
19. Diploma „In Honoris”, acordată de Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, dr. Raed Arafat, cu ocazia celebrării a 25 de ani de SMURD, pentru sprijinul acordat în dezvoltarea acestui serviciu și a sistemului integrat de asistență medicală de urgență și prim-ajutor calificat din România, 25 septembrie 2015.
20. Diplomă de aleasă cinstire din partea Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba-iulia, arhiepiscop Irineu, pentru deosebitul devotament în slujba Bisericii și a spiritualității ortodoxe, cu urarea „Să ai spor în toate!” (III Ioan 1,2), 23 septembrie 2018.
21. Diplomă de suflet din partea Primăriei comunei Râciu, primar Ioan Vasu, pentru crezul domniei sale, venit din fântâna sufletului său și revărsat peste noi toți pentru a ne umple de smerenie și bunătate, de încredere și speranță, că vremurile ce vor veni vor fi mai bune, mai împlinite și mai frumoase, 27 octombrie 2018.