Back
Featured image of post În sprijinul unui program de formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar, benefic României

În sprijinul unui program de formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar, benefic României

Am fost sesizat la biroul parlamentar de către reprezentanți ai conducerii Universității Ecologice „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș. Această universitate intenționează proiectarea unui program de formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar adresat, în special, cadrelor didactice din instituțiile de învățământ din țară precum și din sistemele de învățământ din UE, cu posibilitatea de a li se elibera diplome care să ateste parcurgerea programelor de formare continuă acreditate, conform legii, în țara noastră.
Deși inițiativa este în principiu considerate benefică, există un blocaj semnalat la nivelul Departamentului de formare continuă din cadrul MEN, care a precizat că persoanele ce provin din alte sisteme de învățământ din UE pot urma cursurile de formare profesională însă, după finalizarea lor, nu li se poate elibera diplomă. Considerăm că această abordare nu este conformă cu dispozițiile legale aplicabile în domeniu, fapt ce rezultă din următoarele:
– În legislația din domeniul învățământului, sunt considerați cetățeni străini ”persoanele care nu au cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al UE ” (Ordinul MEN nr. 3855/2016);
– Conform Ordinului MEN nr. 3107/2016, „Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare”, în baza recunoașterii făcute de MEN;
În plus, conform Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul nr. 5561/2011, cadrele didactice ce fac parte din sistemul național de învățământ pot participa la oricare din formele de pregătire și de organizare a perfecționării/formării, indiferent că acestea se desfășoară în țară ori în străinătate.
Așadar, se solicită ministerului ca persoanelor ce fac parte din sistemele de învățământ din UE să poată primi diplome care să ateste parcurgerea programelor de formare continuă acreditate, conform legii, în țara noastră.
În acest sens, se impune completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Comisiei specializate de acreditare a programelor de formare continuă pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar – CSA aprobat prin Ordinul nr. 6045/2016 din 9 decembrie 2016 (Ordin emis de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice publicat în Monitorul oficial nr. 1038 din 22 decembrie 2016) cu două noi articole :
Art. 38^1 – Prezentul Regulament se aplică programelor de formare continuă pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, cetățeni români ori ai statelor membre ale Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, angajați în învățământul preuniversitar din statele Uniunii Europene.
Art. 40 – Direcția Generală Învățământ Secundar, Superior și Educație Permanentă din Cadrul Ministerului Educației Naționale va elibera absolvenților cursurilor de calificare și formare continuă desfășurate în România, cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, adeverința de conformitate a studiilor care să ateste condițiile de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE 11.
Considerând că este o inițiativă benefică pentru România și care poate fi asumată de către Ministerul Educației, vă solicit să-mi comunicați poziția dumneavoastră oficială.\Interpelare adresată Ministerului Educației Naționale, Domnului ministru Valentin Popa,

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus