Back
Featured image of post „Înalță-ne, ne mântuie/ Din valul ce ne bântuie…”

„Înalță-ne, ne mântuie/ Din valul ce ne bântuie…”

În discursul său din Catedrala Blajului, Simeon Bărnuțiu, ideologul pașoptist al Ardealului spunea solemn: „Națiunea, într-însa ne-am născut, ea este mama noastră”! Iar Mihai Eminescu afirma la rândul său – „Națiunea – noi o iubim așa cum este, cum a făcut-o Dumnezeu, cum a ajuns prin suferințele seculare până în zilele noastre…” iar „patriotismul, cu toate acestea, nu este iubirea țărânei, ci iubirea trecutului. Fără cultul trecutului nu există iubire de țară”.
Un gând, o rugă eminesciană, pentru România, cea numită simbolic „Grădină a Maicii Domnului”, acum la aniversarea Unirii Principatelor Române: „Crăiasă alegându-te,/ Îngenunchem rugându-te/ Înalță-ne, ne mântuie/ Din valul ce ne bântuie/ Fii scut de întărire/ Și zid de mântuire./ Privirea-ți adorată/ Asupră-ne coboară,/ O, Maică Preacurată/ Și pururea fecioară,/ Marie!”
La mulți ani, România, la mulți ani români!
(„România Revoluționară”, pictură realizată de artistul român Constantin Daniel Rosenthal)

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus