Back
Featured image of post Încălcarea legislației în vigoare, în privința aprobării rețelei școlare în municipiul Târgu-Mureș

Încălcarea legislației în vigoare, în privința aprobării rețelei școlare în municipiul Târgu-Mureș

Am sesizat Instituția Prefectului Mureș și am adresat, luni, 20 februarie a.c., o interpelare Ministerului Educației Naționale. În urma demersurilor mele, prefectul județului Mureș a notificat marti, 21.10.2017, o hotărâre a Consiliului local municipal Târgu-Mureș privind configurarea rețelei școlare la nivelul orașului.\De la Tribuna Camerei Deputaților:
Interpelare adresată ministrului Educației Naționale, prof. univ. dr. Pavel Năstase\Domnule ministru,\Vă sesizez în legătură cu încălcarea de către Consiliul local municipal Târgu-Mureș a prevederilor Ordinului Ministrului Educației, transmis Inspectoratului școlar al județului Mureș, privitor la realizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Târgu-Mureș, pentru anul școlar 2017-2018.
Pentru a pune presiune asupra ISJ Mureș, un grup de consilieri locali a convocat în regim de urgență o ședință extraordinară, pentru data de 10 februarie 2017, propunând ordinii de zi un singur proiect privitor la organizarea rețelei școlare. Pentru această convocare, nu a fost respectat termenul de trei zile de publicitate a ședinței, prevăzut de Legea 215/2001 a administrației publice locale. Totodată, consider că hotărârea de consiliu local adoptată cu această ocazie încalcă prevederile legale în vigoare.
Deși în Ordinul MEN, anterior menționat, se prevede că „solicitarea de emitere a avizului conform trebuie însoțită de un proiect al rețelei școlare propuse pentru anul școlar următor și un raport argumentativ (explicit) privind situațiile punctuale în care unități de învățământ sunt supuse procesului de organizare”, acest raport nu există.
Cu atât mai mult, în același ordin, se recomandă ca „pentru Liceul Teologic Romano-Catolic, autoritățile administrației publice locale din Târgu-Mureș trebuie să propună, pentru anul școlar 2017-2018, funcționarea unității de învățământ sau desființarea (prin divizarea totală a acesteia). În condițiile în care se propune funcționarea, trebuie precizat modul de organizare al unității de învățământ și precizarea expresă a statutului juridic al acesteia: cu personalitate juridică sau structură arondată la o altă unitate de învățământ cu personalitate juridică (care trebuie nominalizată). Pentru oricare variantă propusă, solicitarea transmisă Inspectoratului Școlar Județean Mureș în vederea emiterii avizului conform, trebuie însoțită de un raport argumentativ explicit”. Aceste prevederi nu au fost respectate.
Hotărârea în cauză nu are anexat un raport de specialitate din partea Direcției Școli a Primăriei municipiului Târgu-Mureș, respectiv al direcției din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care trebuie să ducă la îndeplinire respectiva hotărâre.
În conformitate cu prevederile OG 35/2002 și ale Legii 215/2001, inițiativele consilierilor locali trebuie să fie însoțite de rapoarte de specialitate din cadrul direcțiilor din primărie. Din cauza lipsei respectivului raport de specialitate, hotărârea de consiliu adoptată nu are viza de legalitate a secretarului și cu toate acestea a fost inclusă în convocator. Mai mult, consilierii locali care au solicitat convocarea unei ședințe de consiliu în regim extraordinar, nu au precizat care sunt cauzele extraordinare care determină convocarea ședinței.
Evident, prin respectiva hotărâre, se dorește aprobarea proiectului de rețea școlară, fără a exista rapoartele argumentative solicitate de către Ministerul Educației și forțându-se, prin presiune politică, un aviz din partea Inspectoratului Școlar al Județului Mureș.
Vă informez, domnule ministru, că în privința înființării cu încălcarea legislației în vigoare a Liceului Teologic Romano-Catolic din municipiul Târgu-Mureș, există deschise cauze penale pe rol la nivelul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Județean Mureș. Mai mult, unul dintre cei cercetați este chiar fostul inspector școlar general al ISJ Mureș, Ștefan Someșan.
În sensul celor aduse la cunoștința dumneavoastră, consider că, indiferent de presiunile politice, nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege! Vă solicit așadar, să susțineți respectarea legislației educației și la nivelul ISJ Mureș, sine ira et studio, și să mă informați în legătură cu poziția MEN privitoare la acest subiect. Vă informez, totodată că, în temeiul competențelor legale, am sesizat și Instituția Prefectului Mureș, pentru cuvenita notificare legală, în legătură cu respectiva hotărâre a Consiliului Local municipal Târgu-Mureș.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus