Back
Featured image of post Școala Ardeleană încă suferă la Târgu-Mureș, după mai bine de două secole

Școala Ardeleană încă suferă la Târgu-Mureș, după mai bine de două secole

În urmă cu 215 ani (13 mai 1806), se stingea din viață teologul greco-catolic Samuil Micu, supranumit și Klein sau Clain, pe numele laic Maniu Micu, istoric, filolog, lexicograf și filozof iluminist român, reprezentant al Școlii Ardelene.\Marele cărturar, împreună cu Petru Maior (născut la Târgu-Mureș, fost protopop greco-catolic în Reghin, jud. Mureș), Gheorghe Șincai (născut la Râciu, jud. Mureș) și Ion Budai Deleanu, prin mișcarea iluministă numită Școala Ardeleană au contribuit la emanciparea spirituală și politică a românilor transilvăneni dar și a celor de peste munți. Unul dintre documentele cele mai importante pe care le-au elaborat acești corifei îl constituie petiția Supplex Libellus Valachorum (din latină, însemnând Petiția Valahilor din Transilvania), o cerere adresată împăratului romano-german Leopold al II-lea (fost principe al Transilvaniei), în vederea recunoașterii națiunii române ca parte constitutivă a Marelui Principat al Transilvaniei.\În numele românilor se cerea: să fie șterse denumirile, considerate odioase și pline de ocară, la adresa românilor, acestea fiind nedemne și nedrepte, ca acelea de „tolerați”, „admiși” și „nesocotiți între Stări”, iar națiunea română să fie repusă în toate drepturile civile și religioase; să fie respectate drepturile națiunii române ca națiune regnicolară, la egalitate cu ale națiunii ungare, așa cum prevedea un decret al regelui Ștefan cel Sfânt, în care și ungurii și românii se bucură de aceleași imunități, fapt consemnat și de Conventul de la Cluj-Mănăștur (1437); clerul, atât cel unit (greco-catolic), cât și cel ortodox, nobilimea, plebea, atât cea orășenească, cât și cea rurală, să fie considerate, și în cazul românilor, ca părtașe la aceleași beneficii de care se bucură acestea în cazul celorlalte națiuni, iar în Dieta Transilvaniei, în scaune, districte, orașe, națiunea română să fie reprezentată proporțional cu numărul ei. Este de reținut că în conscripția din anul 1787, românii erau în număr de 1.000.000 în Transilvania, dintr-o populație totală de 1.700.000 de locuitori. Diferența de cca. 700.000 fiind împărțită între maghiari, sași, secui, ș.a.\Cancelaria Aulică în frunte cu contele Samuel Teleki respinge punct cu punct revendicările românilor, considerând inutilă ridicarea unei a patra națiuni recunoscute. Memoriul a fost citit în Dietă în iunie 1791, producând consternare și indignare, fiind respins.\Reprezentanții Școlii Ardelene au reușit totuși introducerea grafiei latine în limba română, în locul scrierii chirilice, și tipărirea primului dicționar cvadrilingv al limbii române, „Lexiconul de la Buda”.\Deviza Școlii Ardelene a fost „Virtus Romana Rediviva” (prescurtat V.R.R.), care îndemna la renașterea vechilor virtuți ostășești, în lupta pentru drepturi naționale, pentru limba română și credința în Dumnezeu, pentru unirea tuturor românilor într-o singură țară.\Încă așteptăm ca monumentul statuar al Școlii Ardelene să fie realizat conform primei hotărâri privitoare la acest monument, pe care Consiliul local Târgu-Mureș a adoptat-o în 2016. A fost modificată ulterior de mai multe ori din cauza amplasamentului grupului statuar, stabilit în centrul municipiului Târgu-Mureș, care se pare îi deranjează pe unii consilieri și conducerea Primăriei municipiului Târgu-Mureș.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus