Back
Featured image of post Absurdul generat de prevederile Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4320, din 09.08.2018

Absurdul generat de prevederile Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4320, din 09.08.2018

Absurdul generat de prevederile Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4320, din 09.08.2018, privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rakoczi Ferenc” din municipiul Târgu-Mureș.
Ne exprimăm curiozitatea cu privire la etapele pe care trebuie să le parcurgă Inspectoratul Școlar Județean Mureș pentru punerea în aplicare a prevederilor ordinului mai sus menționat, având în vedere că acesta nu face nicio referire privind clasele de elevi, formațiunile de studiu sau personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic cu care va funcționa această unitate nou înființată.
În ce temei legal vor fi stabilite funcțiile de conducere și numirea unui director/director adjunct la o unitate de învățământ care nu dispune de efective de elevi și personal, având în vedere că fișa postului, anexă la contractul de management, care va fi încheiat, trebuie să cuprindă atribuțiile concrete ale cadrelor didactice numite în funcții de conducere?
În plus, informez Ministerul Educației Naționale, care adoptă ordine în deplină necunoștință de cauză că spațiul școlar indicat, respectiv imobilul din str. Mihai Viteazul nr. 15, Corp B, este deja ocupat de elevi ai Liceului Teoretic ,,Bolyai Farkas” și elevi ai Colegiului Național ,,Unirea” din Târgu-Mureș. Mai mult, etapele de mobilitate privind personalul didactic, alocarea claselor prin plan de școlarizare, inclusiv procesul de admitere pentru anul școlar 2018/2019, au fost anterior deja finalizate.

Last updated on Jul 05, 2021 00:39 +0300
comments powered by Disqus