Back
Featured image of post Am inițiat, împreună cu colegii parlamentari ai Partidului Mișcarea Populară, o propunere legislativă privind ajustarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței în raport cu creșterea prețurilor la gaze și lemne de foc

Am inițiat, împreună cu colegii parlamentari ai Partidului Mișcarea Populară, o propunere legislativă privind ajustarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței în raport cu creșterea prețurilor la gaze și lemne de foc

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011 reglementează stabilirea și plata de ajutoare pentru încălzirea locuinței care se acordă în sezonul rece noiembrie – martie.\Cu privire la două dintre ajutoarele reglementate, constatăm următoarele:\1. ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale
a. prețul mediu de vânzare al gazelor naturale de către producătorii interni a evoluat de la 45,71 lei/MWh în februarie 2013 la 77,72 lei/MWh în august 2018.
b. cumulat, procentul de creştere a fost de 70%, devenind insuportabil pentru consumatorii casnici.
c. începând cu aprilie 2017 acest preț s-a liberalizat complet, stabilindu-se în cadrul pieţei concurenţiale.
d. cuantumul ajutorului a fost ajustat ultima dată în anul 2013.\2. ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri
a. preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior a evoluat de la 74 lei în anul 2011 la 164 lei în anul 2018.
b. cumulat, procentul de creştere a fost de 122%, șocul fiind preluat de populaţie prin preţul lemnului de foc, care a devenit mai mare chiar decât preţul lemnului pentru industrie.
c. cuantumul ajutorului a fost ajustat ultima dată în anul 2011.\Inițiativa PMP ia în considerare:
 schimbările structurale de liberalizare a pieței gazelor naturale.
 creșterile masive de prețuri ale gazelor naturale, precum și ale lemnelor, cărbunilor și combustibililor petrolieri.
 necesitatea realizării unei protecții sociale focalizate pentru cele mai defavorizate segmente ale populației și al asigurării unui minim de confort termic pentru familiile/persoanele singure cu venituri reduse.\În consecință, inițiativa PMP:
 ajustează cuantumul ajutorului pentru gaze naturale cu 64%, astfel încât cuantumul minim va fi de 20 lei, iar cel maxim de 430 lei.
 ajustează cuantumul ajutorului pentru combustibili solizi sau petrolieri cu 122%, astfel încât cuantumul minim va fi de 20 lei, iar cel maxim de 120 lei.
 crește plafonul de venituri până la care se primesc aceste ajutoare de la 615 lei la 1.082 lei.\Informații utile:
• Conform statisticii, din totalul locuințelor care utilizează echipamente individuale:
o 36,5% au consumatori de gaze naturale.
o 61,7% consumatori de combustibili solizi sau petrolieri.
o 1,8 consumatori de energie electrică.
• Estimăm:
o 350 mii persoane beneficiare de ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale.
o 1 milion persoane beneficiare de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.
• Finanțarea se va realiza de la bugetul de stat începând cu anul 2019.\Președinte executiv al Partidului Mișcarea Populară,
Deputat Marius Pașcan

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus