Back
Featured image of post Atunci când în fruntea României erau bărbați demni, vizionari...

Atunci când în fruntea României erau bărbați demni, vizionari...

La 109 ani de la trecerea în veșnicie a regelui Carol I al României, să ne reamintim de realizările, eșecurile și moștenirea pe care acesta a lăsat-o în istoria națională.

Primul rege al României a jucat un rol decisiv în consolidarea statului român modern. Carol I a condus România timp de 48 de ani, într-o perioadă de tranziție de la statutul de principat autonom, sub suzeranitatea Imperiului Otoman, la cel de regat independent.

În 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor al Moldovei și Țării Românești, unificând astfel cele două principate într-un singur stat, România. Unirea a fost consolidată, după înlăturarea lui Cuza, de către principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. În 1866, a fost adoptată prima Constituție a țării, inspirată din Constituția belgiană. Acest act a stabilit principiile fundamentale ale statului de drept și a promovat dezvoltarea instituțională. Ulterior, la 1877, după o campanie militară eroică, România și-a câștigat independența față de Imperiul Otoman. Sub domnia lui Carol I, România a menținut o poziție neutră în primii ani ai Primului Război Mondial, protejând țara de ravagiile războiului.

Carol I a promovat dezvoltarea economică și socială a țării noastre. A susținut construirea de căi ferate, drumuri, școli și spitale. De asemenea, a contribuit la înființarea Academiei Române și a Universității din București.

Domnia sa a cunoscut însă și eșecuri, de pildă problema reformei agrare nu a fost rezolvată în totalitate, generând tensiuni sociale și revolte sângeroase între țărani și marii proprietari de pământ. România a fost, la acea vreme, o țară cu o societate dezbinată economic, profund inegală, majoritatea populației era săracă și analfabetă. În plan extern, relațiile strânse cu Germania și Austro-Ungaria, chiar dependența României față de marile puteri, au avut atât avantaje, cât și dezavantaje, plasând România într-o poziție complicată pe scena internațională.

După moartea regelui Carol I, în 1914, nepotul său, Ferdinand, a preluat tronul. Sub domnia acestuia, România a intrat în război de partea Antantei iar, la sfârșitul conflictului, a reușit să își extindă teritoriul, unind Transilvania, Bucovina și Basarabia cu Vechiul Regat. Acest act istoric, cunoscut sub numele de Marea Unire, i-a adus succesorului lui Carol I, regelui Ferdinand, titlul de „Întregitorul”.

Așadar, regelui Carol I i se datorează fundamentul pe care s-a clădit România și edificarea statului român modern. Se cuvine să-i cinstim memoria unuia dintre cei mai importanți monarhi pe care i-a avut această țară.

Dumnezeu să-l odihnească în pacea veșniciei sale!

Last updated on Sep 27, 2023 09:34 UTC
comments powered by Disqus