Back
Featured image of post „Biserica Ortodoxă și provocările viitorului”

„Biserica Ortodoxă și provocările viitorului”

Am participat în Biserica purtând hramul „Învierea Domnului” din Cartierul Tudor, din Târgu-Mureș, la un moment cultural și spiritual deosebit, la lansarea și prezentarea cărții „Biserica Ortodoxă și provocările viitorului”, volum editat de teologii profesori, decan Mihai Himcinschi și Răzvan Brudiu, prezent fiind și părintele profesor Oliviu-Petru Botoi, împreună reprezentând Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Le-au fost onorabile gazde preoții parohi Vasile și Ciprian Citirigă.
O carte emblematică care reunește 28 de studii ale unor teologi, cercetători și oameni de cultură, uniți, după cum precizează editorul, în „efortul intelectual și duhovnicesc de a creiona o perspectivă asupra vremurilor prezente trăite în Biserică și societate, cât și a unei posibile viziuni asupra direcției spre care ne îndreptăm, acum la început de mileniu III”.
Câteva idei pe care le-am reținut din expozeul vorbitorilor… Nu există două teologii, una academică și alta a poporului, există una singură iar limbajul teologic se traduce prin îndumnezeire, tot așa cum putem stabili de pildă o conotație dominantă pentru economie care tinde spre bunăstare, pentru cultură – educație, pentru politică – democrație, civism și transparență, pentru justiție – dreptate, pentru morală – conștiință morală, iubire și iertare. În prezent, suntem robii culturii de consum care, din păcate, ne epuizează nu doar material, ci și moral și spiritual. Am evoluat în timp de la societatea morală, la cea imorală, apoi amorală iar azi putem vorbi de tendințele globale post-morale. De-a lungul timpului, într-o lume a haosului, dezordinii, conflictelor și deznădejdii, creștinismul a contrapus și impus o civilizație a iubirii. Din păcate, azi, trăim într-o societate în care afirmăm credința în Dumnezeu dar, concomitent, disprețuim aproapele, omul, preoții, conducătorii, asistăm la o contradicție societală și morală fundamentală.
Vă provoc să intrați în posesia acestei cărți, merită! „Evenimentul Colectiv, Referendumul pentru familie, pandemia Covid-19 și criticile malițioase privind finanțarea Bisericii de către Stat – susține teologul Oliviu Botoi – pot fi suficiente indicii că este nevoie de asumarea unui ethos social ortodox adaptat vremurilor pe care le trăim, rămânând într-o fidelitate față de Tradiție… După cum am arătat, considerăm că se impune accentuarea importanței eticii sociale ortodoxe pentru spațiul public românesc, orientându-ne, pentru acest moment, asupra direcțiilor enumerate: comunicarea Bisericii, raportul Biserică – Stat, familia, comunitatea parohială și virtuțile sociale.”
Felicitări și har autorilor! Fiți sănătoși și binecuvântați, dragi prieteni!

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus