Back
Featured image of post Brav român

Brav român

Să-l pomenim, astăzi, în rugăciune pe marele român August Treboniu Laurian, lingvist, istoric, publicist, profesor, membru al Academiei Române, om politic, un erudit al culturii noastre, participant de seamă la revoluția de la 1848-1849 din Transilvania. A colaborat la redactarea programului revoluționarilor români din Transilvania, citit la Marea Adunare de pe Câmpia Libertății de la Blaj, din mai 1848, iar ulterior a militat activ pentru Unirea Principatelor Române.

Cărturarul ardelean aducea celor de peste munți crezul Școlii Ardelene: originea  romană a poporului român, latinitatea limbii române, continuitatea poporului român în spațiul fostei Dacii, ideea unității românilor cât și necesitatea efortului  creator de cultură  prin dăruire până la jertfă.

A continuat tradiția Școlii Ardelene, inaugurând, alături de Nicolae Bălcescu și Mihail Kogălniceanu, studiul sistematic al istoriei naționale.

A fost președinte al societății „Transilvania”, precum și membru fondator al Societății Academice Române, respectiv președinte al Academiei Române.

„Visul lui – susținea istoricul Nicolae Iorga - era crearea unei Rome noi cu acest material  românesc pe care-l credea vrednic să dea o asemenea operă. Prin limbă, prin amintiri era să facă această minune. Si spre a imprima mișcarea, el își alese, ca și Lazăr, singurul punct de plecare solid pentru o asemenea faptă: școala”.

Se împlinesc astăzi 143 de ani de la trecerea sa în veșnicia divină. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

În fotografia alăturată apare împreună cu soția Maria și cei doi fii, Alexandru  și Dimitrie August.

Last updated on Feb 25, 2024 09:55 UTC
comments powered by Disqus