Back
Featured image of post Cine este responsabil pentru întârzierea lucrărilor și blocarea execuției „Variantei de ocolire rutieră a municipiului Târgu-Mureș”?!

Cine este responsabil pentru întârzierea lucrărilor și blocarea execuției „Variantei de ocolire rutieră a municipiului Târgu-Mureș”?!

La o interpelare anterioară pe care v-am adresat-o, vizând „Contractul privind centura rutieră ocolitoare a municipiului Târgu Mureş a fost reziliat”, mi-ați răspuns următoarele: „în data de 15.08.2017, Antreprenorul a realizat o expertiză tehnică din care au rezultat lucrări suplimentare care presupuneau revizuirea proiectului tehnic pus la dispoziția Antreprenorului şi a tuturor ofertanților, în cadrul documentației de atribuire care a stat la baza licitației pentru contractul de execuție lucrări «Construcția variantei de ocolire Târgu-Mureş». În urma cuantificării acestor lucrări suplimentare, s-a constatat că pentru finalizarea obiectivului de investiție, valoarea suplimentară estimată este de aproximativ 57% peste valoarea inițială a contractului, această suplimentare nefiind posibilă din punct de vedere legal întrucât reprezintă o modificare substanțială în sensul prevederilor legislației în materia achizițiilor publice.”
Totodată, mă informați că „Valoarea estimată a lucrărilor rămase de executat va fi determinată în cadrul documentației de atribuire şi va putea fi comunicată după finalizarea acestei documentații. Obiectivul de investiție va fi finanțat prin programul POIM 2014 – 2020 – Fondul de Coeziune.” De asemenea, susțineați că „Se vor analiza toate cauzele care au determinat întârzierea acestui proiect precum şi responsabilii potrivit legii pentru respectivele întârzieri.”
Recent, în data de 22 mai a.c., conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că a elaborat şi depus, în calitate de solicitant, aplicația de finanțare pentru proiectul „Varianta de Ocolire Târgu-Mureş”, în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. În respectivul comunicat se arată că proiectul are şi câteva obiective specifice: construirea până în 2020 a 11,643 kilometri de variantă de ocolire, cinci poduri, două pasaje, un viaduct, două intersecții giratorii și două parcări, reducerea timpului de călătorie cu 20,28 minute, creșterea confortului și siguranța traficului şi dezvoltarea zonelor pe care varianta de ocolire le va deservi și economie de combustibil.
Valoarea totală a proiectului este de 432.328.181 lei (inclusiv TVA), din care 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune (260.808.941,8 lei), 25% contribuția proprie (86.936.313,9 lei) şi 84.581.925 lei TVA.
Așadar, întrucât s-a înaintat aplicația de finanțare pentru proiectul „Varianta de Ocolire Târgu-Mureş”, în vederea obținerii finanțării nerambursabile, alocate prin Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, vă solicit să mă informați care este valoarea lucrărilor care au mai rămas de executat pentru finalizarea acestui proiect? De asemenea, vă solicit să-mi faceți cunoscute, pe baza verificărilor efectuate, cauzele care au determinat întârzierea acestui proiect precum şi responsabilii potrivit legii pentru respectivele întârzieri. Este evident că doar executarea „garanției de bună execuție” în privința proiectantului nu reprezintă nici pe departe o soluție prin raportare la erorile grave și întârzierile care au condus la rezilierea contractului, întârzierile nepermise și chiar blocarea acestui important proiect de infrastructură pentru județul Mureș. Ce măsuri suplementare veți dispune în acest sens?!
(Interpelare adresată Ministerului Transporturilor, Domnului ministru Lucian Șova)

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus