Back
Featured image of post CNCD m-a „discriminat” printr-o amendă abuzivă, injustă, și a pierdut în instanță

CNCD m-a „discriminat” printr-o amendă abuzivă, injustă, și a pierdut în instanță

După cum vă informam la finele anului trecut, pentru a mă intimida, UDMR, prin interpuși, și-a pus lătrăii să mă hărțuiască și intimideze făcându-mi mai multe sesizări la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Această instituție, condusă de udemeristul Asztalos Csaba Ferenc, mi-a aplicat mai multe sancțiuni pentru pretinse și imaginare declarații discriminatorii pe criteriul naționalității, sancțiunile contravenționale variind între 2000 și 5000 de lei.
CNCD a ajuns să mă amendeze până și pentru comentariile pe care le fac terți, persoane pe care nici măcar nu le cunosc, la postările mele de pe Facebook. În viziunea acestor comunistoizi care utilizează în interes politic o importantă instituție a statului, ar trebui să aplic cenzura pe paginile mele și să stau toată ziua „paznic” la sutele și uneori miile de comentarii pe care le postează diverși internauți care-mi urmăresc activitatea, altminteri sunt sancționat pentru delictul de opinie al acestora. „Specialiștii” de la CNCD nu au auzit de Constituția României care prevede la Art. 30 – Libertatea de exprimare: (1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor si libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public, sunt inviolabile. (2) Cenzura de orice fel este interzisă.
Am contestat aceste sancțiuni în instanța de judecată și, evident, mi s-a dat câștig de cauză.
Iată, Curtea de Apel Târgu-Mureș:
„Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Pașcan Marius (cu datele) în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (cu datele) și cu partea introdusă în cauză conform art.78 alin. 2 C. pr. civ. și art. 161 din Legea nr. 554/2004 Asociația pentru protecția Drepturilor Minoritare „Miko Imre” (cu datele). Anulează în parte Hotărârea nr. 427/20.05.2020 a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pronunțată în dosar nr. 210/2019 în privința constatării existenței unui tratament diferențiat, discriminatoriu, pe criteriul naționalității imputabil reclamantului Pașcan Marius (punctul 1 din Hotărâre în ceea ce-l privește pe reclamant) și sancționării acestuia cu amendă contravențională în valoare de 2.000 lei (punctul 3 din Hotărâre). Obligă pârâtu (CNCD n.n.)l ca, în termen de maxim 15 zile de la soluționarea definitivă a prezentei pricini, să afișeze, pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile, pe pagina „home” a site-ului web al său, un anunț cu privire la prezenta hotărâre judecătorească prin care s-a admis în parte acțiunea reclamantului și s-a dispus anularea parțială a Hotărârii nr. 427/20.05.2020, respectiv în ceea ce-l privește pe reclamant. Respinge în rest cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Obligă pârâtul Conciliul Național pentru Combaterea Discriminării la plata către reclamantul Pașcan Marius a sumei de 2.550 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Târgu-Mureș sub sancțiunea nulității. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței, azi, 29 ianuarie 2021.”
Întrucât instanța nu mi-a admis și solicitarea simbolică de a mi se acorda un leu pentru daunele morale pricinuite de acțiunea abuzivă a CNCD, voi înainta recurs în acest sens. Poate noul legislativ va modifica corespunzător legislația privitoare la funcționarea acestei instituții, astfel încât în situații similare cheltuielile de judecată și eventualele daune morale stabilite de instanțele de judecată să fie achitate din veniturile proprii ale celor care săvârșesc astfel de abuzuri. Așa ar fi just!
Soluția aici: http://infodosar.curteadeapelmures.ro/Detalii_Dosar.aspx?id=177%2f43%2f2020&idinstanta=43

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus