Back
Featured image of post Comuna Corunca este blocată și pusă în pericol de către Romgaz

Comuna Corunca este blocată și pusă în pericol de către Romgaz

Am sesizat Ministerul Energiei, printr-o interpelare anterioară, la finele anului 2017, în legătură cu existența unui litigiu între Primăria, respectiv Consiliul local al comunei Corunca și SNGN Romgaz SA. V-am făcut cunoscută cauza unui conflict care privește refuzul Romgaz, Sucursala Târgu-Mureș, de a elibera un aviz favorabil pentru asfaltarea unor porțiuni de drum public situate pe raza comunei Corunca.
Consiliul local Corunca a aprobat, încă din anul 2013, proiectul de modernizare a 3,5 km de drumuri comunale din zona Vațman. Două porțiuni de drum sunt tranzitate de o conductă ce aparține SNGN Romgaz SA. Din acest motiv, Romgaz refuză eliberarea unui aviz pentru asfaltarea respectivelor secțiuni de drum.
Ministerul Energiei a răspuns în esență că „până la aprobarea de ANRE a noilor normative, Romgaz nu poate să ofere soluții legale privind asfaltarea tronsoanelor de drum traversate de conductă. Dacă această lucrare s-ar efectua, ar duce la imposibilitatea detectării eventualelor scurgeri de gaze și la posibilitatea migrării gazelor spre zone necontrolate.”
Iată că au trecut aproape doi ani de atunci, fără să se schimbe ceva semnificativ în această privință, iar în numele petenților de la anterioara interpelare, mi s-a adresat la cabinetul parlamentar printr-o nouă sesizare dl Daniel Cheșa, în calitate de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Corunca, jud. Mureș, care menționează următoarele.
„Normele tehnice, la care se făcea referire în urmă cu doi ani, nu au fost încă aprobate de către ANRE și nu există certitudinea că vor fi aprobate curând iar toate soluțiile tehnice pe care Primăria Corunca ar fi avut posibilitatea să le acopere au fost respinse de către reprezentanții Romgaz.
Personal am luat parte la cinci întrevederi cu membrii din conducerea Romgaz Târgu-Mureș în care am încercat găsirea unor soluții care să permită asfaltarea sau pavarea celor două porțiuni de drum rămase nemodernizate în zona Vațman. Am avut și o ieșire la față locului la care au participat: primarul comunei Corunca, proiectantul șef al sucursalei Romgaz Tg. Mureș și reprezentanți ai două companii agrementate de ANRE în lucrări de construcții rețele de gaz.
Singură soluție viabilă rămasă poate fi realizată doar de către Romgaz, prin reducerea presiunii pe conducte, care însă implică investiții mari în montarea unor reductoare de presiune la sonde.
Conducerea Romgaz Tg Mureș ne-a informat că societatea nu mai dispune de bani pentru investiții din cauza ultimelor măsuri luate de Guvern, prin care:
«Statul a cerut ca Romgaz să plătească 716 milioane de lei sub formă de dividende suplimentare. Cumulate, pierderile generate de plafonarea prețului la gazele naturale, suprataxa de 2% şi dividendele ar însemna o diminuare cu 66% a profitului. Ca atare, Romgaz va rămâne fără finanțare pentru investiţii».
Așadar, comuna Corunca a devenit victima măsurilor întreprinse de Guvernul României, chiar dacă statul prin companiile sale exploatează subsolul comunei Corunca de peste cincizeci de ani, iar gazul extras de aici alimentează anual bugetul țării cu milioane de euro.
Doresc să mă adresez pe această cale dlui ministru Anton Anton, pe care doresc să-l avertizez că lipsa unor investiții în rețeaua de gaz, veche de peste patruzeci de ani, nu creează doar un disconfort din punct de vedere rutier ci și un pericol pentru siguranța cetățenilor din comuna Corunca.
Din acest motiv, după cum s-a menționat și în răspunsul ministrului Energiei, am cerut în repetate rânduri Primăriei Corunca să demareze o acțiune în instanță prin care să solicite închiderea vremelnică a celor patru sonde Romgaz, deservite de conductele din zona Vațman, pentru a se putea asfalta drumul. Din păcate, primarul comunei nu a avut curajul să se ia la trântă cu gigantul Romgaz.
În prezent, ținând cont de faptul că în zona de protecție a conductelor au fost construite, cu acordul tacit al Romgaz, zeci de imobile ce nu mai pot fi demolate, singura soluție rămasă pentru a se asigura protecția cetățenilor din zonă ar fi sistarea tranzitului de gaze cu presiuni cuprinse între 40 și 100 de bari sau reducerea presiunii sub 6 bari, sub limita de pericol.
Astfel se elimină pericolul unei catastrofe iminente și concomitent sunt îndeplinite condițiile pentru avizarea asfaltării drumului.
În cazul în care, prin răspunsul oferit prezentei petiții, dl ministru nu oferă soluții de eliminare urgentă a acestei «bombe cu ceas» îi solicit să-și asume în scris răspunderea, în solidar cu conducerea Romgaz, în cazul unui eventual dezastru ce ar putea surveni din cauza încălcării în cunoștință de cauză a siguranței în exploatarea rețelelor de gaz metan.
Îmi exprim speranța că dl deputat va interveni pe lângă toate autoritățile statului care pot restabili ordinea și siguranța cetățenilor din comuna Corunca.”
Domnule ministru, sper că nu mai trebuie să treacă alți doi ani fără a se găsi vreo soluție legală acestei probleme. Totodată, vă solicit să vă implicați în mod direct în soluționarea acestui caz, câtă vreme cei de la Romgaz nu au fost în stare să o facă până acum. Este cinic să se invoce problemele financiare ale Romgaz și lipsa resurselor necesare pentru investiții, câtă vreme acest subiect are relevanță doar ca urmare a modificării legislației în domeniul fiscalității de dată recentă, dar până acum de ce nu s-a întreprins nimic în acest sens? Este incredibil că dezvoltarea și modernizarea infrastructurii unei comunități este blocată cu bună știință, în timp ce resursele naturale ale subsolului localității sunt exploatate pentru profit și, culmea, nu se găsesc bani pentru investiții absolut necesare! Dar în cazul pericolului producerii unui accident din cauza nepromovării investițiilor necesare, cine credeți că va răspunde?!(Interpelare adresată ministrului Energiei, Anton Anton)

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus