Back
Featured image of post Considerat ilegal, Contractul de administrare a pădurilor din Parcul Natural Defileul Mureşului Superior a fost reziliat

Considerat ilegal, Contractul de administrare a pădurilor din Parcul Natural Defileul Mureşului Superior a fost reziliat

Ca urmare a numeroaselor interpelări pe care le-am adresat, în ultimii ani, Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor, pe tema ilegalităţii Contractului de administrare a pădurilor din Parcul Natural Defileul Mureşului Superior, dar şi a verificărilor efectuate de către Corpul de control, actualul ministru, Cristiana Paşca Palmer, a decis încetarea acestuia având în vedere faptul că „SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA nu mai îndeplineşte condiţiile de administrare şi nu mai respectă clauzele contractuale.”
În motivare Ministerul Mediului face trimitere la prevederile art.18 alin.1 lit. b din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede: „Administrarea ariilor naturale protejate şi a celor bunuri ale patrimoniului natural aflate în reţeaua naţională de arii naturale protejate se face potrivit legii, prin: structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în subordinea unor regii autonome, companii şi societăţi naţionale, autorităţi ale administraţiei publice locale, servicii descentralizate ale administraţiei publice centrale, instituţii ştiinţifice de cercetare şi de învăţământ din sectorul public şi privat, muzee, organizaţii neguvernamentale, constituite potrivit legii, şi aflate în relaţie contractuală cu Agenţia naţională pentru Arii naturale Protejate” şi nicidecum de către o societatea comercială cum este SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA.
Ţinând cont de toate acestea, dar şi de alte ilegalităţi pe care le-am sesizat din anul 2010, de la preluarea administrării Parcului Natural Defileul Mureşului Superior de către SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, am adresat, alături de Asociaţia Proprietarilor de Păşuni şi Terenuri Forestiere şi Agricole Defileul Mureşului o plângere penală prin care am solicitat cercetarea şi trimiterea în judecată a celor care se fac vinovaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de fals și uz de fals prevăzute de art. 320, 322 și 323 Cod penal.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus