Back
Featured image of post Cu gunoiul sub preș….

Cu gunoiul sub preș….

Am comentat, în mai multe rânduri în ultimii ani, incompetența managerială în privința gestionării deșeurilor, la nivelul Consiliului județean Mureș, pe alocuri în tandem cu Consiliul local Târgu-Mureș. Am cerut explicații, am făcut interpelări la Ministerul Mediului și am criticat felul în care a fost implementat în județul Mureș proiectul „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate”, finanțat prin Programul Operațional Mediu 2007-2013 – Axa prioritara 2, perioada de derulare : 2010 – 2018, în valoare de 42.258.421 Euro (fără TVA).
În urmă cu câteva zile am fost contactat de către reprezentanții mai multor firme de salubrizare din județul Mureș care reclamă faptul că prețul Contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deseuri este mult sub evaluat. Deși s-au adresat și altor lideri politici din județul Mureș, cerându-le spijinul, am fost singurul care le-a oferit posibilitatea de a-și spune public nemulțumirile și i-am invitat, azi, într-o conferință de presă.
În conferința de presă, dar și într-un memoriu transmis Biroului Parlamentar, ei subliniază faptul că: ” la frecventa solicitata de executie a serviciilor din caietul de sarcini pretul de operare de 107.02 lei/tona fara TVA pentru activitatea de colectare si transport pe fractii este extrem de mic, el acoperind doar 20% din valoarea costului real de operare deși conform Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 art. 43 alin (3) Preţurile şi tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autorităţile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de profit.
Avand in vedere cele precizate, consecintele atribuirii procedurilor in forma actuala sunt urmatoarele:
– firmele adjudecatare nu vor putea sa execute totalitatea serviciilor asumate conform caietului de sarcini si a anexelor acestora, solicitand in perioada scurta (maxim 60 de zile) Autoritatii Contractante modificarea frecventei de colectare si tarifului de 107.02 lei/tona fara TVA. In situatia in care veti accepta aceste modificari veti incalca prevederile Legii Concurentei 21/1996 si a Contractului de finantare pe baza caruia ati accesat fondurile Europene;
– investitiile asumate de catre firmele adjudecatare nu se vor face in mod real, iar partea din pret ce reprezinta investitiile incasata de catre operatori vor fi folositi pentru acoperirea costurilor de operare. Impactul asupra cetatenilor va fi devastator acestia vor plati prin tarif costul pubelelor dar nu vor fi dotati cu acestea. Aceste sume se vor constitui prejudiciu la bugetul de stat.
– sumele aferente redeventei pe care operatorul o incaseaza de la cetateni va fi si ea redirectionata catre acoperirea costului de operare, autoritatea contractanta nu isi va incasa redeventa prevazuta in contractele de delegare iar sumele aferente acesteia pe care operatorul o incaseaza de la cetateni constituie prejudiciu;
– din operatorii care s-au inscris la licitatiile derulate nu este niciunul care sa aiba capacitatea financiara sa execute serviciile asumate pe o perioada mai mare de 3 luni, la tariful si frecventa propuse în Caietul de sarcini, dupa care Judetul Mures va ramane fara operatori de salubritate devenind un ,,veritabil Napoli” al Romaniei, situatie in care gunoaiele generate de populatie si agentii economici vor ramane pe strazi neridicate. Situatia va fi similara cu cea a judetului Bistrita-Nasaud care in 2016 a ramas fara operator de salubritate deoarece acesta nu si-a mai putut executa obligatiile asumate din cauza tarifelor scazute cu care a operat. Mentionam aici ca frecventa de colectare in acel contract a fost de 5 ori mai mica fata de ce ati fundamentat dvs in caietul de sarcini iar pretul de circa 1,5 ori mai mare comparativ cu pretul dvs de 107,02 lei/tona fara TVA.”
M-am angajat să transmit memoriul primit(care se întinde pe mai bine de 10 pagini) către toate instituțiile competente pentru a trage, la rândul meu, un semnal de alarmă legat de felul cum înțeleg autoritățile județene să rezolve problema salubrizării în județul Mureș.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus