Back
Featured image of post De ce modificarea Legii privind vânzarea terenurilor agricole nu este o prioritate?

De ce modificarea Legii privind vânzarea terenurilor agricole nu este o prioritate?

Pledez pentru înăsprirea condițiilor privind vânzarea terenurilor agricole către străini și pentru protejarea fermierilor și a agricultorilor români. Ca urmare a interpelării pe care i-am adresat-o ministrului Daea, “Academia Română reacționează la gravă problemă a vânzării terenurilor agricole către străini “, Ministerul Agriculturii mă informează că la Senat a fost înregistrată o propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Bp. 522/2017).
Foarte bine, dar de ce durează atât de mult introducerea pe ordinea de zi a acestei chestiuni, pe când altele, care urmăresc doar interese ale actualei puteri, trec de pe o zi pe alta. Nu este acesta o chestiune de sigurantă natională?
În documentul pe care l-am primit se arată că ”modificarea legislativă în cauză urmăreste reglementarea condițiilor pentru achiziționarea terenurilor agricole de către potențialii cumpărători după cum urmează:
• persoane fizice:
– Reședința/domiciliul, stabilit pe o perioadă de 1 an, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe rază unității administrativ­ teritoriale unde se află terenul oferit spre vânzare;
– Desfășurarea activității agricole pe raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul oferit spre vânzare, cu minim 5 ani anteriori anului de publicare a ofertei de vânzare a terenului.
• persoane juridice:
– Sediul social și/sau sediul secundar stabilit pe o perioadă de 1 an, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul oferit spre vânzare;
– Desfășurarea activităților agricole pe raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul oferit spre vânzare, cu minim 5 ani anteriori anului de publicare a ofertei de vânzare a terenului;
– Veniturile obținute din activități agricole reprezintă minim 75% din totalul veniturilor pe ultimii 3 ani. ”\Ministerul Mediului îmi transmite că ”prin amendarea actului normativ, se urmărește menținerea destinației suprafețelor de teren la categoria de folosință agricol, precum și obligativitatea desfășurării activităților agricole, dar și limitarea acțiunilor speculative prin instituirea normei care vizează transferul dreptului de proprietate asupra terenunlor aricole în favoarea statului.
În ceea ce privete exercitarea dreptului de preempțiune se propun clarificări cu privire la stabilirea ordinii și condițiilor în vederea achiziționării terenurilor agricole, astfel:
-coproprietari și rude până la gradul I;
-arendași – caz în care instalarea acestora prin contractul de arendare se face cu minim 1 an înainte de data publicării ofertei de vânzare a terenului;
-statul român, prin Agenția Domeniilor Statului. În acest sens se reglementează extinderea atribuțiilor statului, prin intermediul acestei structuri, pentru participarea activă pe piața funciară, în scopul cumpărării terenurilor agricole, în vederea concesionarii sau arendării acestora tinerilor fermieri;
-proprietari de terenuri agricole vecini.
În cazul proprietarilor de terenuri agricole vecini, prioritatea la achiziționarea terenurilor agricole se stabilete conform următoarelor criterii:
-proprietarul vecin care deține terenul, învecinat cu cea mai mare latură a terenului oferit spre vânzare;
-dacă sunt mai mulți proprietari vecini care îndeplinesc prima condiție, se alege cel mai tânăr dintre aceștia;
-proprietarul vecin care are reședința/domiciliul situat în unitatea administrativ­ teritorială unde este terenul oferit spre vânzare, în cazul în care latura mare sau una dintre laturile egale ale acestui teren are hotarul comun cu un teren situat pe rază altei unități. ”
Aștept cu interes ca propunerea legislativă de modificare a legii vânzării terenurilor să ajungă spre dezbatere și la Camera Deputaților.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus