Back
Featured image of post De la tribuna Camerei Deputaților: Presiuni și amenințări la adresa primăriilor de pe Valea Mureșului Superior, pentru administrarea Parcului Natural Defileul Mureșului Superior

De la tribuna Camerei Deputaților: Presiuni și amenințări la adresa primăriilor de pe Valea Mureșului Superior, pentru administrarea Parcului Natural Defileul Mureșului Superior

În privința constituirii Parcului Natural Defileul Mureșului Superior, precum și a administrării acestuia de către SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, am semnalat de-a lungul vremii Ministerului Mediului, în calitate de senator de Mureș, o serie de probleme de legalitate care au determinat, în luna iulie 2016, rezilierea unilaterală de către minister a contractului de administrate a menționatei arii naturale protejate cu societatea comercială în cauză.
Vă sesizez, în continuare, o serie de abuzuri, inadvertențe și neconcordanțe în administrarea ariei naturale protejate, în temeiul cărora au loc presiuni și amenințări asupra primăriilor de pe Valea Mureșului Superior, din partea Agenției pentru Protecția Mediului, prin adrese semnate de dr. ing. Abran Peter. Spre pildă,
HG 1143/2007 semnată de ministrul Attila Korody și adresa de înaintare a lui Abran Peter nu corespund, în sensul că în adresă Abran Peter susține că a transformat cele 2 rezervații din Legea 5/2000 în parc iar în nota de fundamentare se specifică faptul că parcul a fost alipit la rezervațiile din Legea 5/2000 (prin urmare, nu a transformat nimic).
Mai mult, documentația științifică întocmită de Abran Peter, conform CV atașat, parcul are 15196 ha iar în HG 1143/2007, conform notei de fundamentare, are doar 9156 ha.
După apariția HG 1143/2007, cele 2 rezervații au rămas în vigoare separate de parc dar incluse alături de acesta în Situl Natura 2000 Călimani-Gurghiu a cărei documentație a întocmit-o tot ing. Abran.
Pentru aprobarea planului de Management, același Abran prin APM Mureș a emis decizia etapei de încadrare nr. 6321/14.12.2015, atenție (culmea!) care are pe prima pagină ștampila de înregistrare la APNDMS (inexistentă juridic), decizie care, la pag. 12, specifică că ar exista o problema deoarece parcul este suprapus peste rezervațiile din legea 5 (atunci cum justifică ing. Abran transformarea celor două rezervații în parc în 2007), și că acestea trebuie să dispară cumva (vedeți pag 12). Această decizie a APM Mureș a fost, de fapt, fundamentul aprobării planului de management fiind specificat acest lucru în OM 1556/2016, prin care s-a aprobat planul de management.
În anul 2007, ing. Abran a justificat înființarea parcului prin faptul că transforma cele 2 rezervații în parc natural (fiind, evident, vorba de un fals), mai mult, a emis (semnat) Decizia etapei de încadrare peste voința primarilor și a populației care au fost la ședință (există o înregistrare audio a respectivei ședințe), decizie fără de care celor de la SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA nu putea să li se aprobe realizarea Planului de Management (pentru care au beneficiat de peste două milioane de euro).
Conform adreselor din anexa prezentei interpelări, ing. Abran face presiuni asupra consiliilor locale și primarilor din Defileul Mureșului Superior, încercând să-i determine pe aceștia să facă demersuri pentru eliminarea în vreun fel (așa-zisa reducere și transformare) a celor 2 rezervații din Legea 5/2000. Primarii sunt atenționați că, dacă nu fac ce li se pretinde, nu vor mai putea exploata lemn de pe proprietățile pe care le dețin, întrucât a fost aprobat planul de Management.
Consider că, în mod absolut curios și categoric culpabil, aprobarea planului de management (23 decembrie 2016) s-a făcut după data rezilierii contractului de administrare a ariei naturale protejate (10.06 2016).
Vă solicit, așadar, domnule viceprim-ministru, să dispuneți o grabnică verificare a celor semnalate și să mă informați în legătură cu cele constatate pe baza interpelării mele.\Solicit răspuns în scris.\Interpelare adresata domnului viceprim-ministru și ministru al Mediului, Daniel Constantin – Ministerului Mediului

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus