Back
Featured image of post De la tribuna Senatului: Obstacole birocratice majore în proiectele privind modernizarea drumurilor din România

De la tribuna Senatului: Obstacole birocratice majore în proiectele privind modernizarea drumurilor din România

Un număr mare de unități administrativ-teritoriale din județul Mureș se confruntă cu următoarea problemă legată de autorizarea proiectelor de investiții. Pentru proiectele de modernizare și reabilitare drumuri, promovate de unitățile administrativ-teritoriale din județul Mureș, indiferent de categoria acestora – drum comunal, stradă, uliță, Consiliul Județean Mureș condiționează emiterea certificatului de urbanism, respectiv a avizului pentru emiterea acestuia, de prevederea în documentația tehnico-economică de proiectare a realizării canalizației subterane pentru trecerea în subteran a rețelelor supraterane.
Obligativitatea proiectării canalizației subterane este prevăzută în art. 28 alin. 9 al Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.525/1996, ca modalitate de asigurare a calității spațiului public, a protecției mediului, siguranței și sănătății locuitorilor, precum și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor edilitare.
Rețelele care urmează a fi trecute în subteran sunt: conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele termice, electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații sau construcții de acest gen. După cum se poate observa, dintre aceste rețele edilitare, în mod curent numai rețelele electrice și cele de telecomunicații sunt amplasate suprateran, deci numai aceste rețele ar trebui să ocupe canalizația subterană proiectată.
Intenția legiuitorului de a acorda autorităților publice locale forța juridică necesară pentru gestionarea spațiului public la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale este evidentă din formularea art. 29 al Regulamentului general de urbanism, prin care se stipulează că rețelele de alimentare cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a statului, iar lucrările aferente acestor rețele, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică. Or această prevedere a Regulamentului general de urbanism este în mod evident inaplicabilă, întrucât pe întreg teritoriul României, aceste rețele sunt proprietatea operatorilor de transport/distribuție energie electrică, respectiv operatorilor de telecomunicații.
Din această cauză, de nerespectare universală a prevederilor Regulamentului general de urbanism, rezultă și imposibilitatea respectării finalității actului normativ, întrucât în condițiile în care rețelele edilitare în discuție nu fac obiectul proprietății publice, unitatea administrativ-teritorială nu poate obliga proprietarii lor să execute și să suporte costurile lucrărilor de trecere a rețelelor în subteran, făcând astfel eventualele canalizații executate inutilizabile și inutile.
Revenind la problema semnalată de unitățile administrativ-teritoriale din județul Mureș, în aceste condiții, chiar și după discuții succesive cu reprezentanții Consiliului Județean Mureș, reprezentanții comunelor nu au reușit să obțină certificatele de urbanism pentru investițiile în drumuri dacă acestea nu au prevăzut executarea canalizației subterane. Trebuie menționat că realizarea unei canalizații subterane pentru rețele, conform standardelor tehnice în vigoare, ridică costul investiției cu aproximativ 40% – 50%. Spre exemplu, pentru o investiție de aproximativ 1.000.000 euro, costul canalizației s-ar ridica la peste 400.000 euro, sumă care, conform prevederilor Ghidului solicitantului din Programul Național de Dezvoltare Rurala, Măsura 7.2, este neeligibilă și trebuie să fie suportată din bugetul local al unității administrativ-teritoriale beneficiare, lucru care de cele mai multe ori este imposibil datorită lipsei fondurilor.
Având în vedere cele de mai sus, vă solicit să îmi comunicați care este recomandarea dumneavoastră pentru depășirea acestui obstacol birocratic privind proiectele pentru modernizarea drumurilor din județul Mureș și, evident, din România.
(ÎNTREBARE adresată Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Domnului viceprim-ministru, ministru Vasile Dâncu, Ministerului Fondurilor Europene, Domnului ministru Cristian Ghinea, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,Domnului ministru Achim Irimescu)

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus