Back
Featured image of post Diferențe grave între teorie și realitate, în privința planurilor de protecție a mediului în județul Mureș

Diferențe grave între teorie și realitate, în privința planurilor de protecție a mediului în județul Mureș

Mă întreb dacă în privința programelor și a planurilor de protecție a mediului, autoritățile publice și serviciile deconcentrate, subordonate ministerului pe care îl reprezentați, manifestă suficientă responsabilitate? Mai precis, dacă documentele și normativele legale elaborate au într-adevăr legătură cu realitatea, fără a fi doar simple documente orientative pur birocratice.
Varianta finală a „Planului Local de Acțiune pentru Mediu 2016-2022” a fost transmisă spre a fi supusă dezbaterii în ședința Consiliului Județean Mureș, în data de 09 decembrie 2016. Curios este că acest plan (postat pe site-ul Agenției pentru Protecție Mediului Mureș) utilizează statistici din 2013 sau mai vechi, adeseori irelevante pentru starea actuală a mediului și mai ales pentru un plan actualizat, realist pentru viitor (2016-2022). Mai mult, planul nu aduce nimic nou, ci doar precizează că se vor aplica unele idei cunoscute deja și impuse de legislația europeană sau națională în vigoare, cum ar fi managementul deșeurilor sau realizarea unor centuri ocolitoare care să reducă traficul în orașe.
Dintre cele 117 pagini, doar o mică parte se referă, de fapt, la un plan de acțiune pentru viitor. Mai exact, ultimele 32 de pagini. Restul sunt informații referitoare la profilul teritorial al județului Mureș (informații despre climă, relief, floră, faună etc.) și informații statistice despre starea mediului în județ.
La elaborarea acestui plan au contribuit toate componentele comunității județului Mureș: administrație locală, agenți economici, unitățile deconcentrate ale guvernului, organizații neguvernamentale, experți.
Teoretic, se dorește îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor până în 2022. Un obiectiv important este creșterea coeficientului de colectare selectivă a deșeurilor, în procent de 60% în 2020, prin extinderea punctelor de colectare selectivă în orașele mureșene, dar și în comune, de către consiliile locale și operatorii de salubritate. De asemenea, se dorește valorificarea deșeurilor și organizarea până în 2020 a unui sistem coerent de colectare, transport, liminare a deșeurilor periculoase de la populația județului Mureș. Frumos, declamativ, fantastic…
Din păcate însă, realitatea și adevărul în această privință sunt mult departe de planul respectiv. Întrucât Consiliul Județean Mureș a gestionat defectuos punerea în funcțiune a întregului sistem integrat de deșeuri (contractul de administrare a noului spațiu de depozitare a deșeurilor de la Sânpaul a fost semnat la sfârșitul anului 2016, acesta fiind operațional doar parțial din februarie 2017 și operațional din 28 mai 2017), această situație a creat o serie de disfuncționalități la nivelul municipiului Târgu-Mureș, atât din punct de vedere al colectării, transportului și depozitării, cât și al costurilor generate cu aceste servicii. Deși, prin grija Consiliul Județean Mureș, se prevedea achiziționarea de servicii de administrare a stației TMB, servicii de colectare si transport a deșeurilor, respectiv pentru operarea stațiilor de transfer, sortare și compostare de la Vălureni-Cristești, aceste proceduri nu sunt finalizate nici până în prezent, ceea ce duce la disfuncționalitatea întregului sistem de management al deșeurilor.
Faptul că depozitele vechi de gunoi au fost închise înainte de deschiderea noilor depozite, a generat o serie de probleme juridice, contravenționale (și chiar penale), tehnice și de financiare uriașe (transportul la alte amplasamente îndepărtate) asupra întregului sistem de gestionare a deșeurilor la nivel de UAT-uri.
Prin acte adiționale, s-a prelungit contractul de delegare a serviciului public de salubrizare, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Târgu-Mureș și SC Salubriserv SA, până la finalizarea „Sistemului integrat de gestionare a deșeurilor solide din Județul Mureș”, dar nu mai târziu de 15.01.2020 (termen maxim posibil).
S-au alocat fondurile necesare din bugetul local al municipiului Târgu-Mureș și s-a început transportul deșeurilor în condițiile legii, în vederea eliberării platformei de depozitare provizorie, având în vedere măsurile impuse de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul General și a Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Mureș. Însă, din cauza că, în conformitate cu Contractul de asociere din data de 02.11.2009 și Statutul ADI Ecolect Mureș, părțile semnatare și-au asumat anumite responsabilități privind locul și condițiile de depozitare a deșeurilor, acestea fiind condiționate de realizare a proiectului SIMDS (nerealizate la termene), UAT-urile nu au avut posibilitatea de a înființa alte depozite legale. Din această cauză, Municipiul Târgu-Mureș a fost nevoit să solicite aprobarea APM Mureș pentru depozitarea deșeurilor pe o platforma provizorie de depozitare de la Cristești. Din păcate, termenul provizoriu a expirat de mult, ajungându-se într-o situație gravă, respectiv acumularea unei cantități de 280-300 mii tone de deșeuri menajere (și din alte UAT-uri limitrofe Municipiului Târgu-Mureș), cantitate care nu s-a mai putut transporta și depune la depozitele din Sighișoara și Odorheiu Secuiesc.
Iată, doamnă ministru, diferența dintre planurile birocratice teoretizante și cruda realitate. Vă solicit, în acest sens, să dispuneți o verificare a celor sesizate, în mod special a situației managementului deșeurilor și să mă informați în privința măsurilor pe care le veți dispune pentru protejarea mediului în județul Mureș.
Intrebare adresată Ministerului Mediului, doamnei ministru al Mediului, Grațiela Leocadia GAVRILESCU

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus