Back
Featured image of post După ce ursii au ajuns să fie un real pericol pentru populația

După ce ursii au ajuns să fie un real pericol pentru populația

După ce ursii au ajuns să fie un real pericol pentru populația din unele zone ale țării, Ministerul Mediului a pus, în sfârșit, în dezbatere publică după repetatele mele intervenții, planurile de management integrat al speciilor de carnivore strict protejate.
La interpelarea mea ”Care este stadiul planului naitional de management durabil și integrat al speciilor de carnivore strict protejate?”, Ministerul Mediului răspunde, cu destulă întârziere, și anuntă că Planurile de management ale speciilor urs și lup se afisează pe site-ul Ministerului Mediului urmând ca, în urma consultării publice a factorilor interesați, acestea să fie aprobate prin ordin de ministru. Acțiunile necesare pentru menținerea stării de conservare favorabile a populației de urs din România sunt, conform răspunsului primit, 9 la număr – vagi și cu prea puține măsuri concrete pentru pretectia oamenilor-: monitorizarea populației de urs brun la nivel național, conservarea habitatului speciei și îmbunătățirea conectivității, asigurarea managementului populației de urs la scară spațială adecvată, prevenirea și reducerea pagubelor și iconflictelor produse de urs, reducerea impactului activităților antropice și integrarea măsurilor de conservare a speciei în alte sectoare de activitate, prevenirea condiționării și habituării exemplarelor de urs, asigurarea cooperării și coordonării managementului speciei în regiunea carpatică, îmbunătățirea capacității instituționale și îmbunătățirea cadrului legal și aplicarea prevederilor legale.

Last updated on Jul 05, 2021 00:51 +0300
comments powered by Disqus