Back
Featured image of post Economia României se îndreaptă spre o nouă criză?!

Economia României se îndreaptă spre o nouă criză?!

Conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor, România a încheiat primele zece luni ale acestui an cu cheltuieli cu 20,9 miliarde de lei (4,49 miliarde euro) mai mari decât încasările, respective un deficit bugetar de 2,2% din Produsul Intern Brut (PIB).
Salariile bugetarilor au crescut cu 14,3 miliarde de lei (+25.4%). Dobânzile au crescut cu 25,5% ajungând la suma colosală de 11,2 miliarde de lei. Asistența socială a crescut cu 9,2 miliarde de lei. Doar la MAI s-au plătit mai mult pentru pensii speciale cu 640 de milioane față de anul trecut. Deficitul este astfel de peste trei ori mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. În primele zece luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 6,6 miliarde lei, respectiv 0,79% din PIB. În aceeași perioadă din 2016, deficitul bugetar a fost de 1,3 miliarde lei, respectiv 0,17% din PIB.
Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 253,2 miliarde lei, cu 18,1% mai mari față de aceeași perioadă din anul precedent. Cheltuielile de personal sunt cu 25,4% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 10,1% față de aceeași perioadă a anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât și la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții bugetare.
Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 12,1%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1000 lei, respectiv cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând la 1100 lei, de creșterea nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei, precum și majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.
Domnule ministru, considerăm că este îngrijorător faptul că România a cheltuit cu 20,9 miliarde de lei mai mult decât a încasat, în primele zece luni din acest an, alocându-se practic cu 25% mai mult pentru salariile bugetarilor și dobânzi. De aceea, vă solicit să mă informați ce veți întreprinde anul viitor pentru a echilibra balanța veniturilor și a cheltuielilor la nivelul bugetului de stat, astfel încât economia României să nu genereze inflație și să alunece spre o posibilă criză cu consecințe impredictibile?!(Interpelare adresată ministrului Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici)

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus