Back
Featured image of post Este necesară crearea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant

Este necesară crearea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant

Am inițiat, împreună cu colegii parlamentari ai Partidului Mișcarea Populară, propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Documentul prevede că instituțiile statului, care au la dispoziție fonduri europene pentru implementare, trebuie să intervină prin puterea exemplului și să se implice direct în dezvoltarea infrastructurii de alimentare verde.
În consecință, la un an de la data publicării legii, următoarele categorii de autorități și instituții publice au obligația să contribuie la dezvoltarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic:
 Parlamentul României;
 Administrația Prezidențială;
 Guvernul;
 autoritățile aflate sub control parlamentar, cu excepția celor din domeniul siguranței naționale;
 ministerele și alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum și serviciile publice descentralizate ale acestora, cu excepția celor din domeniul apărării și ordinii publice;
 instituțiile prefectului;
 consiliile locale, cu excepția celor din comune;
 consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București.\Fiecare dintre aceste autorități și instituții publice are următoarele obligații:\ să amplaseze minimum o stație de reîncărcare a vehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in;
 să asigure un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărul staţiilor de reîncărcare, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in și marcate corespunzător;
 să asigure accesul publicului la staţiile de reîncărcare în mod nediscriminatoriu;
 să asigure funcționarea non-stop a stațiilor de reîncărcare;
 să asigure utilizarea gratuită a stațiilor de reîncărcare.\Cerințele de bază pentru o stație de reîncărcare privind numărul de puncte de reîncărcare, puterea de încărcare, viteza de încărcare, tipurile de prize sau conectori, tipurile de contoare, tipurile de panouri de informare, dimensiunile, rezistența, cerințele privind accesibilitatea, aplicațiile informatice și alte cerințe de proiectare și instalare se stabilesc prin ordin comun al ministrului afacerilor interne, al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri și al ministrului mediului, apelor și pădurilor.
Neîndeplinirea acestei obligaţii de către autoritățile și instituțiile publice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.
Propunerea legislativă vine și în întâmpinarea Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor, în ceea ce privește obligația statelor membre de a asigura instalarea punctelor de reîncărcare în parcările clădirilor nerezidențiale, prezenta inițiativă promovând electromobilitatea la un nivel mai ridicat.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus