Back
Featured image of post Foarte grav! Ministerul Afacerilor Externe informează oficial că minoritarii români din Ungaria sunt supuși unui proces de asimilare etnică

Foarte grav! Ministerul Afacerilor Externe informează oficial că minoritarii români din Ungaria sunt supuși unui proces de asimilare etnică

Recent, am adresat o interpelare Ministerului Afacerilor Externe al României, arătând că acțiunile ostile, neorevizioniste, îndreptate împotriva României, s-au întețit în ultima perioadă, concomitent cu sporirea în spațiul public a propagandei etnic separatiste, asumată fățiș de UDMR. Oficiali ai Budapestei nu se sfiesc să încurajeze oficial, chiar să aloce resurse pentru aceste manifestări, invocând dreptul la autodeterminare al minorității maghiare și legitimitatea pretențiilor, neconstituționale, privind autonomia teritorială a așa-zisului „Ținut Secuiesc”.
În acest context, conform informațiilor neoficiale pe care le dețin, în ultimii ani a sporit constant numărul personalului diplomatic și al oficialilor unguri care activează la nivelul Ambasadei Ungariei la București, precum și la Consulatele generale ale Ungariei de la Cluj-Napoca și Miercurea Ciuc.
În răspunsul la interpelarea pe care i-am adresat-o, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, se eschivează și nu răspunde întrebării mele privind dinamica și sporirea personalului diplomatic al Ungariei în România, însă mă informează următoarele:
„În ceea ce privește dialogul politic cu Ungaria, Ministerul Afacerilor Externe a transmis în mod constant mesaje privind caracterul inacceptabil și nefondat al susținerilor Ungariei raportat la minoritatea maghiară din România (și în special în ceea ce privește pretențiile de autonomie teritorială pe criteriul etnic), având în vedere nivelul deosebit al protecției drepturilor persoanelor aparținând minorității maghiare asigurat de România. Modelul promovat de România în acest domeniu este evidențiat inclusiv prin raportare la nivelul de protecție asigurat de Ungaria persoanelor aparținând minorității române, supuse, în fapt, unui proces de asimilare.”
Atenție, așadar, Ministerul Afacerilor Externe susține oficial și inechivoc că minoritarii români din Ungaria sunt supuși unui proces de asimilare etnică, politică evident promovată de Guvernul Viktor Orban, adică un fapt foarte grav. Dar ce face România în acest sens pentru a asigura prezervarea identității etnice a românilor din Ungaria? Ce poziție oficială s-a asumat pentru a solicita Budapestei să respecte drepturile și libertățile democratice fundamentale, respectiv identitatea etnică a minoritarilor români din Ungaria?
Alo, statul român, știe cineva?!\

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus