Back
Featured image of post Guvernanții au găsit soluția la criza lemnelor de foc, românii se vor încălzi cu paie…

Guvernanții au găsit soluția la criza lemnelor de foc, românii se vor încălzi cu paie…

Am interpelat Ministerul Apelor și Pădurilor în legătură cu criza lemnelor de foc pentru populație. Ministrul Adriana Doina Pană mi-a răspuns arătând că, în pofida realităților, „actualul cadru legislativ asigură condițiile pentru aprovizionarea populației cu lemn de foc necesar încălzirii locuințelor”. Din București și de la înălțimea unui fotoliu de ministru, România reală nu prea există și oricum se vede altfel.
Totuși, ministerul admite că „cu toate măsurile adoptate criza lemnului de foc nu va putea fi rezolvată în totalitate, se impune identificarea de măsuri alternative pentru încălzirea locuințelor în viitorul apropiat, în acest sens, pornind de la constatarea că paiele au putere calorică mare iar peleții din paie ar putea constitui o alternativă la lemnul de foc, fiind un tip de combustibil nou, economic și ecologic care răspunde actualelor cerințe de utilizare a energiei „curate” și ținând cont de faptul că o soluție ar putea fi reprezentată și de înlocuirea acordării certificatelor verzi pentru producerea de energie electrică, cu acordarea acestora exclusiv pentru energia termică în vederea încălzirii populației, prin inițiativa Ministerului Apelor şi Pădurilor a fost constituit un grup de lucru interministerial condus de Ministerul Apelor şi Pădurilor din care mai fac parte reprezentanți ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și Ministerului Energiei, care va avea ca obiectiv identificarea soluțiilor alternative la lemnul de foc pentru încălzirea locuințelor”.\

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus