Back
Featured image of post Liceul Teologic Romano-Catolic din Târgu-Mureș, înființat nelegal, de azi nu mai există...

Liceul Teologic Romano-Catolic din Târgu-Mureș, înființat nelegal, de azi nu mai există...

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a confirmat azi, prin soluție definitivă, ceea ce am susținut în urmă cu patru ani, în mod repetat și vehement în spațiul public, anume că înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic (LTRC) „II Rakoczi Ferenc” din Târgu-Mureș a fost și este ilegală. S-a pronunțat anterior prin sentință identic și Curtea de Apel Târgu-Mureș. Prin urmare, această unitate de învățământ a funcționat în afara legislației în vigoare timp de trei ani iar de azi nu mai există.

Toată tevatura înființării nelegale și tăvălugul au pornit de la politicienii UDMR care au făcut presiuni imense la nivelul Guvernului României, Parlamentului, al Ministerului Educației Naționale, Inspectoratului Școlar al Județului Mureș, al administrației publice locale. Respectivii politicieni i-au amăgit pe profesori, părinți și deopotrivă pe elevi. Din păcate, cei din urmă sunt cei care suferă în mod direct consecințele.

Acum nu se știe care va fi soarta elevilor, nici a cadrelor didactice din cadrul acestei unități de învățământ, care funcționează nelegal din 2019, nici ce se va întâmpla în continuare. Vă voi ține la curent.

Se cuvine menționată implicarea meritorie, devotamentul și profesionalismul desăvârșit, demonstrate de avocatul Horea Hădărău, în calitate de reprezentant al Colegiului Național „Unirea”, precum și al altor părți reclamante din acest proces.

Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat azi arătând că: „Menține sentința și Încheierea din 15 octombrie 2019 precum și integral Încheierea din 18 iunie 2019, pronunțate de Curtea de Apel Târgu Mureș – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal. Definitivă.”

Iată ce argumentează Curtea de Apel Târgu Mureș, prin Sentința nr. 119, pronunțată în Ședința publică din 29 Noiembrie 2019: „Ministerul Educației Naționale nu avea competența de a dispune înființarea instituției de învățământ preuniversitar, respectiv Liceului Teologic Romano-Catolic „II Rakoczi Ferenc”. Exercitarea dreptului fundamental la învățătură în municipiul Târgu Mureș al elevilor aparținând minorității maghiare era asigurată și anterior înființării noii unități de învățământ, neexistând niciun element obiectiv din care să rezulte că, în lipsa acestei înființări, dreptul fundamental la învățătură nu ar fi fost asigurat.

Astfel, învățământul confesional de rit romano-catolic era asigurat prin clasele vocaționale cu profil teologic romano-catolic din cadrul Liceului „Bolyai Farkas” din Târgu Mureș.

În același timp, o parte din elevii instituției nou înființate au fost transferați din clasele cu predare în limba maghiară din cadrul Colegiului Național „Unirea”, iar o altă parte din cadrul Liceului „Bolyai Farkas”, astfel nu se poate susține că dreptul fundamental la educație aparținând minorității maghiare nu era asigurat la momentul înființării acestei noi instituții de învățământ.

Mai mult, necesitatea înființării unor noi unități de învățământ cu predare exclusivă în limba maghiară în Târgu Mureș trebuia să facă obiectul analizei autorității publice locale, care să verifice necesitatea și oportunitatea acestei înființări, iar decizia trebuia să aparțină acestei autorități.

Or, nu s-a făcut nicio dovadă și nu există nicio referire cu privire la sesizarea autorității publice locale cu o cerere de acest gen, cerere prin care să se analizeze necesitatea înființării unei noi unități școlare cu predare exclusivă în limba maghiară, cerere care să fi fost în mod nejustificat respinsă sau neanalizată.

Rezultă astfel că au fost eludate atribuțiile conferite în principal autorității publice locale și doar în subsidiar Ministrului Educației Naționale.

Însuși faptul că numărul de elevi necesar înființării noii unități de învățământ a fost asigurat prin transferarea acestora de la alte două instituții de învățământ existente (Colegiul Național „Unirea” și Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”) demonstrează că dreptul la învățământ al acestor elevi era asigurat și până la acel moment, în clase cu predare exclusivă în limba maghiară și deci nu este îndeplinită condiția impusă pentru adoptarea actelor administrative atacate, de înființare a unei noi unități de învățământ.

Dispozițiile legale care instituie dreptul autorităților publice locale de a decide cu privire la înființarea instituțiilor publice de învățământ preuniversitar nu sunt deloc întâmplătoare.

Legiuitorul a prezumat, pe bună dreptate, că autoritatea publică locală cunoaște mai bine realitățile sociale ale comunității locale pe care o administrează și poate decide în cunoștință de cauză cadrul necesar pentru funcționarea acestui serviciu public de interes local care este educația, cu respectarea dreptului fundamental la educație al elevilor aparținând minorității naționale, dar fără a fi prejudiciată în mod direct activitatea unor unități de învățământ cu predare în limba maghiară sau interesul beneficiarilor actului de învățământ de a menține unitățile de învățământ cu mai multe limbi de predare, tocmai în vederea asigurării beneficiilor interculturalismului și multiculturalismului, ca valori promovate la nivel european.

Date fiind argumentele prezentate, Curtea constată nelegalitatea ordinelor atacate emise în procedura de înființare a Liceului Romano-Catolic „Rakoczi Ferenc”.”

Last updated on May 04, 2022 16:35 UTC
comments powered by Disqus