Back
Featured image of post Mi-am făcut datoria, ca parlamentar, cu dăruire şi bună-credinţă

Mi-am făcut datoria, ca parlamentar, cu dăruire şi bună-credinţă

La final de mandat, senatorul Marius Pașcan lasă mureșenilor care i-au acordat încrederea și votul „un nume adunat pe-o carte” ce-i validează munca și demersurile întreprinse, potrivit spuselor sale, „în chestiuni legate aproape exclusiv de interesele comunităților mureșene și de realitățile județului”.\Cele aproape 1.000 de pagini ale volumului Comunicare și discurs parlamentar, prezentat în cadrul unei conferințe de presă ieri, 9 noiembrie, înfățișează, sintetic și selectiv, cele mai importante aspecte ale muncii de parlamentar în cei patru ani de mandat din legislativul României în perioada 2012-2016, răstimp în care a deținut funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru Cultură și Mass-Media, fiind membru al Comisiei pentru Administrație Publică și Organizarea Teritoriului.\Lucrarea cuprinde luări de poziție de la tribuna Senatului României, proiecte legislative (unele promulgate ca legi), declarații politice, întrebări și interpelări adresate ministerelor, moțiuni asumate, dar și gânduri și fapte „consumate” dincolo de lumina reflectoarelor, „răsplătite”, nu o dată, cu răspunsuri „în doi peri”, evazive și fușerite, cu tărăgănări, amânări și trageri de timp, vădind dezinteresul, lipsa de implicare sau doar indolența celor chemați să le ia în seamă.\Volumul – observa editorul cărții, dr. Eugeniu Nistor, directorul Editurii „Ardealul”, și lector la Universitatea „Petru Maior” (UPM) din Târgu-Mureș – dincolo de justificarea activității parlamentare a autorului, se remarcă prin aspectul scriitoricesc, scoțând în evidență „scriitura literatului versat, pe linia Lazăr Lădariu, bunăoară, și a altor politicieni care țin la cuvântul scris”. În situația în care, la ora actuală, UPM este pe cale de a înființa (în premieră în mediul academic național) o catedră de Comunicare și relații publice, cartea lui Marius Pașcan oferă studenților, masteranzilor, celor care pregătesc dizertații etc. o importantă sursă bibliografică în materie de comunicare, de filtrare, prelucrare și decantare a informației în contextul actualelor tendințe globalizante și globalizatoare, a mai precizat dr. Eugeniu Nistor.\Semnatar al Cuvântului înainte al cărții, scriitorul și publicistul Lazăr Lădariu, redactorul-șef al cotidianului „Cuvântul liber” (unde autorul a fost ziarist timp de nouă ani) aprecia, în cuvântul său, că ne aflăm în prezența „singurului parlamentar mureșean, în această legislatură, care a luptat pentru apărarea interesului național, pentru a aduce înapoi ce au furat alții – pădurile României, făcând politica neamului, a limbii române și a culturii românești”. „În stenogramele Senatului rămâne, drept dovadă, acea interpelare adresată Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, privind administrarea ariilor naturale protejate, din zona Ocolului Silvic de Regim Gheorgheni SA, care i-au adus multe priviri chiorâșe și mârâielile unora, văzându-se deranjați”, notează Lazăr Lădariu, creionând astfel portretul autorului: „Încrezător în victoria logicii și a rațiunii, Marius Pașcan, doctor în filosofie, are o atitudine vehementă împotriva falsificării istoriei Transilvaniei” (…) Este omul care a dovedit că sfințește locul, străjuind hotarul nădejdii noastre spre mai bine”.\Întrebat cum își evaluează șansele de reușită la apropiatele alegeri parlamentare, Marius Pașcan a precizat că dorește să fie perceput, în primul rând, ca om, și apoi ca politician, apreciindu-și demersul publicistic ca o mărturie a datoriei împlinite: „Este o parte din viața mea, din asumările principiale și morale care m-au călăuzit de-a lungul vremii, ca profesor, jurnalist, funcționar și înalt funcționar public, purtător de cuvânt, prefect și parlamentar, și, înainte de toate, ca român dedicat culturii și prestigiului poporului său, fidel fiind dezideratului exprimat de Ienăchiță Văcărescu în testamentul său literar – creșterea limbii românești și a patriei cinstire. Este un drum pe care am pornit profesional încrezător, în urmă cu mai bine de un sfert de secol, și pe care sunt hotărât să-l urmez în continuare cu dârzenie și credință”.\Menționăm că dr. Marius Pașcan este președintele PMP Mureș și candidează pentru un mandat de deputat din partea acestei formațiuni politice, iar dr. Claudiu Puiac, prim-vicepreședinte PMP Mureș, este primul pe lista candidaților la Senat.
Preluare cotidianul “Cuvantul Liber”, autor, ILeana Sandu

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus