Back
Featured image of post Ministerul Transporturilor, răspuns la o interpelare având ca temă Aeroportul Transilvania

Ministerul Transporturilor, răspuns la o interpelare având ca temă Aeroportul Transilvania

STIMATE DOMNULE DEPUTAT,
Referitor la interpelarea dumneavoastră, formulată în ședința Camerei Deputaților cu nr. 201B/2017, înregistrată la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 2368/MRP în data de 5.04.2017, având ca obiect „Clarificarea strategiei naționale în privința aeroporturilor din centrul României”, vă comunicăm următoarele:
Viziunea strategică a Ministerului Transporturilor este dată de Master Planul General de Transport al României (MPGT). Acesta constituie un instrument strategic de planificare a intervențiilor majore (proiecte și alte acțiuni) pentru perioada 2016-2030 ce sunt semnificative pentru obiectivele de transport la scară națională. Master Planul General de Transport are asociată Strategia de Implementare ce definește prioritizarea proiectelor, programul de eșalonare a proiectelor, perioada acestora de implementare și sursa de finanțare. Mașter Planul General de Transport al României a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.666/2016 pe data de 14.09.2016.
Ierarhizarea proiectelor, pentru cele cinci moduri de transport, s-a realizat în funcție de valoarea ratei interne de rentabilitate economică a proiectului (valoarea RIRE a fost determinată în urma rulării Modelului Național de Transport), apartenența la rețeaua TEN-T Core/Comprehensive și impactul asupra siturilor NATURA 2000. Punctajul final rezultat, pentru fiecare proiect a stabilit ierarhizarea proiectelor care sunt incluse în strategia de implementare a MPGT pentru atribuirea surselor de finanțare.
Cele trei aeroporturi menționate de dumneavoastră, Aeroportul Avram Iancu, Aeroportul Târgu-Mureș și Aeroportul Sibiu sunt cuprinse în Master Planul General de Transport al României.
Aeroportul Cluj-Napoca Avram Iancu este situat pe rețeaua TEN-T Comprehensive și a obținut un punctaj în urma rulării Modelului Național de Transport de 94,00 și face parte din prima perioadă de finanțare, cu o perioadă de implementare a proiectului cuprinsă între 2016-2018 și o valoare estimată de 125,32 mil. euro fără TVA.
Aeroportul Sibiu este situat pe rețeaua TEN-T Comprehensive și a obținut un punctaj în urma rulării Modelului Național de Transport de 54,71 și face parte din prima perioadă de finanțare, cu o perioadă de implementare a proiectului cuprinsă între 2016-2018 și o valoare estimată de 38,35 mil. euro fără TVA.
Aeroportul Târgu Mureș Transilvania a obținut un punctaj în urma rulării Modelului Național de Transport de 44,98 și face parte din a doua perioadă de finanțare, cu o perioadă de implementare a proiectului cuprinsă între 2021-2024 și o valoare estimată de 50,04 mil. Euro fără TVA.
Vă mulțumim pentru interesul exprimat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a răspunde prompt și pozitiv solicitărilor dumneavoastră.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus