Back
Featured image of post Ne înconjoară „lupii răpitori”...

Ne înconjoară „lupii răpitori”...

Trăim trist, conectați la isterii și psihoze reverberate consecvent prin mass-media și social media, când e vară și cald că e prea cald, când e iarnă că-i zăpadă și îngheț ori nu prea e, că-i prea frig sau prea cald, că oricum e bai, o perpetuă tânguială, un permanent „breaking news”…

Abundă dominant în spațiul public informațiile și știrile negativiste, adeseori horror, războaie, molime, infracționalitate, accidente, violențe, hoții, sărăcie, prăbușire economică, toate asociate agresivității de limbaj, un balamuc cotidian gregar, fremătător, răsfrânt cu ecou înfricoșător și în relaționarea interpersonală.

O boală întunecată multiplicată, o pandemie imorală, un sindrom contagios al depresiei și decăderii spirituale generalizate care rezultă din trufia omenească, din goana tot mai disperată după îmbuibare, destinații materiale și profituri iluzorii, de parcă țelul vieții ar fi să ajungi cel mai bogat om din cimitir, ca destinație finală, nenegociabilă, a tuturor.

Ne îndepărtăm și înstrăinăm de credința dumnezeiască, de rugăciune și aspirațiile revelatoare în căutarea duhului cel sfânt, de iubirea de aproape salvatoare, de sacrificiile personale pentru binele celorlalți, de bunătatea și dăruirea mântuitoare, de existența frumoasă în spiritul unor valori sufletești veritabile, salvatoare…

Oricâte îngenuncheri decorative încearcă fariseii, oricâtă goană spre aburcare, îmbrânceală și călcare în picioare a semenilor, oricâtă apă „sfințită” produce robinetul unor profitori zeloși, păstori de turmă și conjunctură, sunt în zadar, toate doar nălucire. Însă, „din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci”.

Existați frumos și virtuos, oameni buni, să ne bucurăm de ziua de azi care ne aparține, cea de mâine nu stă în puterea noastră, este a bunului Dumnezeu… Nu vă lăsați pradă răului generalizat, care se extrapolează dominant.

Finalmente, „Păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori” (Matei 7-15).

Last updated on Jul 19, 2023 10:02 UTC
comments powered by Disqus