Back
Featured image of post Necuratul cu chip viclean de om

Necuratul cu chip viclean de om

Pentru un om care a condus 20 de ani Rusia (ca președinte și premier), fost agent KGB, școlit prin subteranele politicii totalitare, având în sânge cruzimea, ereditatea tiraniei, nu te poți aștepta la nimic bun. Vladimir Putin și-a anihilat dictatorial adversarii, oponenții politici, trimițându-i în pușcării, urmărindu-i chiar în afara hotarelor Rusiei, căutând să-i extermine, otrăvească ori iradieze prin intermediul agenților serviciilor secrete ruse care operează în întreaga lume.

Către apogeul carierei sale politice, într-o psihoză a beției de putere, Putin se visează un nou țar atotputernic care reface URSS și năzuiește bezmetic poate chiar către Imperiul Țarist. Nu are niciun fel de milă, nici măcar respect pentru semeni, nu nutrește nici empatie, nici compasiune pentru suferință, consideră că are drept de viață și de moarte asupra popoarelor și națiunilor. Este un personaj cât se poate de periculos pentru umanitate, întrucât implicit soarta lumii stă în toanele și butonul arsenalului său nuclear apocaliptic. Priviți-i ochii inexpresivi de pește mort, figura care-i descrie întunecimea interioară, tonul sentențios malefic și așteptați-vă la tot ce poate fi mai rău.

Necuratul are adeseori chip de om și sălășluiește viclean printre noi… Mă rog bunului Dumnezeu să ne apere și păzească prin iubirea Sa absolută, prin pacea mântuitoare a luminii Sale.

Last updated on Feb 25, 2022 14:33 UTC
comments powered by Disqus