Back
Featured image of post Numele unei personalități a tehnicii mondiale este terfelit printr-o jalnică asociere politică

Numele unei personalități a tehnicii mondiale este terfelit printr-o jalnică asociere politică

Se împlinesc 126 de ani de la inaugurarea podului peste Dunăre care asigura legătura dintre localitățile Fetești și Cernavodă. Colectivul de proiectare și de execuție a fost condus de inginerul Anghel Saligny – academician, inginer constructor, ministru și pedagog român. Este considerat unul dintre pionierii tehnicii mondiale în proiectarea și construcția podurilor și silozurilor cu structură metalică, respectiv de beton armat, unul dintre întemeietorii ingineriei românești.\Podul de peste Dunăre are o deschidere centrală de 190 metri și alte 4 deschideri de 140 metri, alături de un viaduct cu 15 deschideri de 60 metri. Podul se află la 30 m peste nivelul apelor mari ale Dunării, fiind proiectat la vremea respectivă pentru a permite trecerea vaselor cu cele mai mari catarge.\Cu rampele de acces, cei 4087,95 metri de poduri formau la data realizării lor cel mai lung complex de poduri construit în România și al treilea ca lungime din lume. Deschiderea centrală de 190 m era cea mai mare din Europa continentală.\Costul total al tronsonului de linie ferată Fetești-Cernavodă, inclusiv liniile de cale ferată și stațiile, a fost de 35 milioane lei aur.\În mod neinspirat și neavenit, în prezent, guvernanții au alăturat numele inginerului Anghel Saligny de proiectul firav al alocării unor sume de la bugetul de stat pentru proiecte mărunte de dezvoltare locală servind, cu dedicație, intereselor clientelei politice. Păcat!

Last updated on Oct 20, 2021 15:43 +0300
comments powered by Disqus