Back
Featured image of post „Până la firul de aur al ultimei noastre clipe...”

„Până la firul de aur al ultimei noastre clipe...”

„Creștinismul se numea la început Calea (he hodos), Calea cea adevărată, Calea Adevărului… Căci Calea Adevărului nostru doar oglindește, doar reproduce Calea lui Dumnezeu (Fiul), o reproduce fiecare după puterile sale, după credința sa. Numai puțini sunt cei cărora le-a fost dat (cei care au fost aleși) ca la Sfârșit de Drum să poarte cununa de lauri sau de spini, să fie Sfinți sau Martiri ai Creștinătății. Acesta este Adevărul Speculativ al creștinilor, Calea noastră cea Sfântă.”

„…Eroii Culturii noastre și-au ridicat singuri monumentele aducerii aminte, pe care avem datoria de a le îngriji, de a le încununa cu flori, dar și de a le întări pentru a rezista la cumpătul vremii, adică al scurgerii nisipului din clepsidră. Căci, independent de toate acestea, Timpul își vede de treburile sale, iar sora clepsidră adună și tot adună la nisip. Până când? Până la firul de aur al ultimei noastre clipe.”

Sunt cugetări ale unui filosof român care a plecat pe drumul veșniciei dumnezeiești, în urmă cu doi ani. Am avut privilegiul, onoarea de a-i fi prieten academicianului Alexandru Surdu.

A fost doctor în filosofie, președinte al Secției de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie a Academiei Române, director al Institutului de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române.

S-a afirmat ca un intelectual de elită, cu o cultură enciclopedică, un erudit de modă veche, discipol al lui Constantin Noica, dedicându-și întreaga viață pe altarul cercetării și creației filosofice, logico-matematice și psihologice. A publicat sute de cărți, cercetări, articole, studii de specialitate și traduceri.

A fost un prieten devotat al județului Mureș, adeseori a participat la conferințe, simpozioane, dezbateri științifice organizate de mediul universitar iar Universitatea „Petru Maior” i-a decernat distincția „Doctor Honoris Causa”. Ca prefect, i-am răsplătit activitatea și devotamentul pentru contribuția adusă la sporirea prestigiului intelectual al județului Mureș acordându-i distincția „Fibula de la Suseni”.

Fie-i memoria veșnic binecuvântată! Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Last updated on Dec 11, 2022 12:36 UTC
comments powered by Disqus