Back
Featured image of post „Părintele cel bine voitor și slobozitorul neamului țărănesc...”

„Părintele cel bine voitor și slobozitorul neamului țărănesc...”

„Părintele cel bine voitor și slobozitorul neamului țărănesc…”

După promulgarea Legii rurale și înfăptuirea reformei agrare prin împroprietărirea țăranilor (pălmași, mijlocași și fruntași), clăcașii din județul Fălciu i-au transmis o telegramă domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în care-i scriau următoarele:

„Fapta pe care Măria-Voastră ați isprăvit slobozind neamul românesc din boeresc, munca silită… este atât de mare cât nu o poate scrie niminia. Dumnezeul părinților noștri păstreze zilele Mării Tale ferice, nebântuite; îl rugăm să ia din zilele noastre și a copiilor noștri și să adaoge pe ale Măriei Voastre, să ne pui la cale până în sfârșit. Rugămu-te dă-ne voe ca de acum înainte să te numim Părintele cel bine voitor și slobozitorul neamului țărănesc”.

Fie-i lumina memoriei veșnic binecuvântată făuritorului statului român modern, Alexandru Ioan Cuza, unul dintre numele strălucitoare, de maximă rezonanță, ale istoriei neamului românesc!

Last updated on Jan 24, 2022 11:52 UTC
comments powered by Disqus