Back
Featured image of post Pentru România Mare, așa cum a fost odată „dodoloață”!

Pentru România Mare, așa cum a fost odată „dodoloață”!

Astăzi, aniversăm Unirea Basarabiei cu Regatul României. Sărbătoarea a fost instituită printr-o lege inițiată de către colegul deputat Eugen Tomac și parlamentarii PMP, în expunerea de motive arătându-se că: „Ziua de 27 martie 1918 este una dintre cele mai semnificative din istoria poporului român. Atunci, după 106 ani de ocupație țaristă, Basarabia a revenit în granițele ei firești, fiind prima provincie românească care s-a unit cu România. (…) Este obligația noastră, a celor care astăzi răspundem în fața românilor, de a demonstra că prețuim valorile românești de veacuri și pe cei care ni le-au lăsat moștenire”.\Să nu uităm că, după ocupația sovietică a României Mari, 13 dintre cei 91 de legiuitori din Sfatul Țării care au votat pentru unire au fost arestați, judecați în secret și deportați în Gulag, unde au murit. Alții unioniști au fost persecutați și închiși de către regimul comunist instaurat în România după 1945. Sunt eroi ai neamului românesc!\Revenirea Basarabiei la România, reîntregirea patriei noastre trebuie să rămână proiectul de țară care să ne călăuzească politic și faptic acțiunile prezente și viitoare.\Dumnezeu să binecuvânteze România Mare!

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus