Back
Featured image of post Pericolul atacurilor urșilor a revenit în actualitate…

Pericolul atacurilor urșilor a revenit în actualitate…

Pentru a clarifica pe deplin competențele în privința intervențiilor autorităților statului în cazul atacurilor și a pagubelor produse de urși dar și de alte animale sălbatice, respectiv cum trebuie să procedeze instituțiile subordonate Ministerului Afacerilor Interne, voi prezenta întocmai prevederile Dispoziției comune a Ministerului Afacerilor Interne nr. 1/1496/12.07 2019 privind aplicarea măsurilor din competența structurilor MAI pentru prevenirea unor evenimente negative generate de apariția unor animale periculoase în zone publice sau frecventate de public.
Iată prevederile actului normativ:
„În ultima perioadă de timp se constată o creștere a prezenței animalelor periculoase în proximitatea așezărilor umane sau în locuri frecventate de turiști, preponderent din zona montană, precum și o intensificare a atacurilor violente ale acestora îndreptate împotriva persoanelor și/ sau proprietății publice/ private.
Pentru gestionarea climatului de ordine publica și pentru prevenirea unor situații de risc în planul siguranței persoanelor și securității proprietății publice/ private, precum și în scopul aplicării în timp oportun a măsurilor din competență,
în corelare cu prevederile Planului general de măsuri pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și asigurarea climatului de ordine publică pe timpul sezonului estival (01 06 – 15.09.2019), nr. 94.684/ SPM din 17.05.2019, cu referire la aglomerările de persoane în zonele montane,
în temeiul prevederilor art. 1 alin. (5) din H.G. nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 din Ornai nr. 149/2016 privind coordonarea activității si delegarea unor competențe în cadrul MAI, cu modificările și completările ulterioare,
secretarul de stat pentru ordine și siguranță publică și secretarul de stat, șef al
Departamentului pentru Situații de Urgență, emit următoarea dispoziție:
Art. 1. Inspectoratele generale ale poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră si pentru situații de urgență intensifică activitățile de cooperare, la nivel intra și interinstituțional, inclusiv cu asociațiile/ organizațiile neguvernamentale2, în vederea adaptării măsurilor din competență, pentru prevenirea situațiilor de risc în planul siguranței persoanelor și securității proprietății publice/ private.
Art. 2.(1) Inspectoratele generale ale poliției, jandarmeriei și poliției de frontieră dispun măsurile din competență pentru alocarea tuturor resurselor necesare protejării vieții și integrității corporale a cetățenilor și a personalului propriu.
(2) Asigură, prin structurile din subordine și potrivit competențelor, reinstruirea efectivelor care acționează în zone în care este semnalată prezența animalelor periculoase și formarea, punctuală, a structurilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu privire la apariția acestora in zona de competență.
(3) În funcție de elementele situației operative, adaptează dispozitivele de menținere a ordinii publice, organizate independent sau în sistem mixt, asigurând o prezență activă, zonele și mediile de interes, în vederea prevenirii unor posibile situații de risc la adresa vieții și integrității corporale a persoanelor.
Art.3. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, prin structurile din subordine, potrivit competențelor, adaptează dispozitivele specifice din stațiunile turistice, asigurând prezența activă pe traseele montane, precum și în zonele frecventate de turiști, în care au fost semnalate animale periculoase.
Art. 4. (1) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin structurile din subordine și potrivit competențelor, asigură informarea populației, prin intermediul sistemului RO-ALERT, cu privire la prezența în zonă a animalelor periculoase și transmiterea recomandărilor pentru evitarea unor situații de risc.
(2) Dispune măsuri, în funcție de evaluările de risc și situația operativă, pentru alocarea resurselor de intervenție specifice SMURD, în zona adiacentă semnalării animalelor periculoase, în vederea acordării, cu operativitate, a primului ajutor medical calificat asistenței medicale de urgență, potențialelor victime ale animalelor periculoase.
Art. 5.(1) Inspectoratele generale transmit precizările necesare structurilor din subordine, în vederea aplicării prezentei dispoziții și executării în bune condiții a misiunilor.
(2) Datele și informațiile de interes operativ privind misiunea se comunică în dinamică pentru conducerea ministerului, Direcției Generale Management Operațional.
Art. 6. Prezenta dispoziție se transmite, pentru punere în aplicare, potrivit competențelor, la inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și, spre, informare, la Direcția Generală de Protecție Internă.”

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus