Back
Featured image of post Pledoarie dumnezeiască pentru iubire…

Pledoarie dumnezeiască pentru iubire…

Creștinilor care consideră că o problemă socială și responsabilitatea rezolvării acesteia pe cale administrativă se poate trata prin îndemnuri la ură, afirmarea superiorității rasiale și înjosirea, umilirea sau pedepsirea semenilor, după modelul nazist, le recomand să parcurgă câteva versete biblice. Citiți cu răbdare, smerenie și căință… Nu suntem veșnici, niciunii perfecți: „Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra…”
„Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?
Isus i-a răspuns: „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată Legea și Proorocii.” Matei cap. 22:36-40.
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” Ioan cap. 3-16.
„Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele.” Ioan cap. 14:15
„Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el.” 1 Ioan cap. 4:16
„De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința; cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de frați; cu dragostea de frați, iubirea de oameni” 2 Petru cap. 1:5-7.
„Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată” (1Cor. Cap. 13:4-8).

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus