Back
Featured image of post Protest împotriva unui monopol de stat, în privința producerii cărților de identitate

Protest împotriva unui monopol de stat, în privința producerii cărților de identitate

Am fost sesizat în legătură cu propunerea legislativă privind modificarea actelor normative, supusă dezbaterii publice de către M.A.I., vizând producerea cărții de identitate în România, prin care se preconizează acordarea unei exclusivități CN „Imprimeria Națională” – S.A. în producerea semifabricatelor cărților de identitate.
În acest sens, se consideră că promovarea respectivei exclusivități generează un monopol forțat și aduce dezavantaje statului român si cetățenilor, de ordin social, economic, tehnic si al transparenței.
Iată câteva dintre argumentele petenților: în prezent, costul pentru producerea unui semifabricat al cărții de identitate este stabilit prin licitație publică la suma de 0,30 EUR/buc. Taxa de emitere, care include costurile de personalizare, este de 1,60 EUR/buc. Pornind de la costurile comunicate de Imprimeria Națională S.A., M.A.I. a propus o creștere de 15…20 de ori a taxei de emitere a cărții de identitate electronice la 20…30 EUR/buc., comunicată în cadrul dezbaterii publice din data de 26.07.2017.
Din punct de vedere social, costul pe care cetățenii români urmează să-l plătească pentru noile cărți de identitate, exprimat ca procent din salariul minim pe economie va fi cel mai ridicat din Europa, ajungând la cca 10%. Media europeană este de sub 2,30%.
Statutul de monopol acordat CN „Imprimeria Națională” – S.A. împiedică guvernul în selectarea celei mai avansate tehnologii mondiale și a celui mai bun nivel de securitate corelativ unor prețuri competitive. De fapt, în urma acordării monopolului către Imprimeria Națională S.A., se propune o creștere de 20 de ori a sumelor plătite de cetățenii români.
În ultimii 4 ani, M.A.I. a respins 3 propuneri de îmbunătățire a securității actualelor cărți de identitate. Pentru ridicarea securității cărții de identitate simplă la nivel european, mediul privat a propus o creștere a costurilor de numai o,50…1,00 EUR/buc., cost care a fost respins de către M.A.I. în repetate rânduri.
Petenții consideră că stabilirea contravalorii cărții de identitate simple ar trebui să constituie apanajul unui mediu concurențial real, bazat pe procedurile specifice achizițiilor publice și nu prin monopol cu prețuri reglementate. Un mediu concurențial ar aduce doar beneficii statului român prin acordarea celui mai bun preț de achiziție al cărților de identitate simple, dar și capabil să livreze cea mai bună calitate pentru securitatea dorită.
Atribuirea directă către Imprimeria Națională va conduce la un preț artificial, generat de costurile interne ale unei regii de stat, fără legătură cu mediul concurențial. Costurile interne ale unei regii de stat nu au nicio legătură cu mediul concurențial cât timp proiectele principale ale acesteia sunt încredințate prin atribuire directă și nu sunt obținute prin participarea la licitații publice. O situație legală și firească ar fi cea în care Imprimeria Națională ar concura la licitațiile publice și ar produce doar acele proiecte la care poate să asigure produsele în cauză la cel mai bun preț raportat la concurență. Totodată, personalizarea centralizată a cărților de identitate simple nu este de natură să fie în folosul cetățenilor, întrucât nu va permite eliberarea în regim de urgență a acestora (de ex. pe loc).
Putem să considerăm că cetățenii care vor opta pentru cartea de identitate simplă, vor fi în special din mediul rural si cetățenii care nu călătoresc des în afara tării. Pentru acești cetățeni, este incomod un astfel de tratament, cel în care vor trebui să tot umble timp de până la o săptămână pentru a obține într-un final o carte de identitate simplă. Un sistem descentralizat de personalizare a cărților de identitate simple face posibilă eliberarea lor chiar în aceeași zi, în timp ce modul de personalizare a cărților de identitate electronice poate fi atât centralizat cât și descentralizat, în funcție de soluția tehnică aleasă. 
În restul statelor europene, tarifele de emitere variază între limite largi. În prezent, în România tariful de eliberare al cărții de identitate este de cca. 1,60 EUR (7 lei), tarif care este situat în partea de jos a intervalului european. La stabilirea unui tarif accesibil pentru emiterea cărții de identitate a contribuit decisiv faptul că semifabricatele cărților de identitate au fost în România întotdeauna achiziționate prin licitație publică. În viitor, în România se preconizează un tarif de emitere a cărții de identitate electronice la nivelul de 20…30 EUR, similar cu state ca Italia și Germania și la nivel dublu față de state cum sunt Marea Britanie. Nivelul prognozat ne va situa în primele 10 cele mai scumpe țări din Europa ca nivel absolut al tarifului de emitere a cărții de identitate electronice.
Din punct de vedere social, costul pe care cetățenii români urmează să îl plătească pentru noile cărți de identitate, exprimat ca și procent din salariul minim pe economie va fi cel mai ridicat din Europa, ajungând la cca 10%. Media europeană este de sub 2,50%.
Din punct de vedere economic, atribuirea directă a producerii cărților de identitate simple distorsionează concurența și este profund neetică față de mediul de afaceri privat.
Costurile comunicate sunt estimative. Contrar prevederilor legale, la înaintarea propunerii legislative, M.A.I. nu a atașat un studiu de fezabilitate sau un studiu de impact social și tehnico-economic în care să se cuantifice efectele, costurile ce vor apărea și resursele necesare pentru implementarea propunerilor legislative. Răspunsul M.A.I. în cadrul dezbaterii publice a fost că „aceste date se vor publica ulterior dezbaterii publice”. Ținând cont de specificațiile tehnice inexistente în propunerea legislativă, există posibilitatea reală ca, în final, costurile estimate să fie cu mult depășite.
M.A.I. avea posibilitatea să comande studiile respective înainte de întocmirea propunerilor legislative. O altă variantă legală folosită cu succes la proiecte similare din alte țări, dar ignorată la întocmirea propunerii legislative este organizarea unui concurs de soluții care să dea posibilitatea selectării celei mai optime soluții, la costuri clar estimate în avans.
În Europa, situația tarifelor de emitere a cărților de identitate este variată. O parte din țările din Europa Centrală și de Est: Grecia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria, precum și Franța și Gibraltar au luat decizia subvenționării în întregime a costului plătit de cetățean. În aceste state, emiterea cărții de identitate este gratuită, se plătește doar înlocuirea acesteia în caz de deteriorare sau furt.\Având în vedere aceste motivații, petenții solicită să luați poziție și să acționați în vederea respingerii propunerii de acordare a exclusivității producerii semifabricatelor cărților de identitate simple de către Imprimeria Națională S.A., rezultând obligarea M.A.I. la achiziționarea semifabricatelor cărților de identitate simple în cadrul unor achiziții publice guvernate de legislația națională și europeană.
Vă solicit să răspundeți acestor constatări și obiecții și să mă informați ce demersuri veți întreprinde, în continuare, în privința respectivului proiect de act normativ?(Interpelare adresată Ministerului Afacerilor Interne,Doamnei ministru Carmen Daniela DAN)

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus