Back
Featured image of post Răspuns la interpelarea adresată primului-ministru Mihai Tudose

Răspuns la interpelarea adresată primului-ministru Mihai Tudose

Referitor la interpelarea dumneavoastră nr.635B/2017, adresată Prim-ministrului, având ca obiect „România se confruntă cu valul imigraționist, în raport cu obiectul acesteia și în baza informațiilor furnizate de către Ministerul Afacerilor Interne, vă comunicăm următoarele:
Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne dispune de un număr de 1328 de locuri de cazare în șase centre regionale de proceduri și cazare pentru solicitanții de azil, respectiv: București, Giurgiu, Galați, Rădăuți (județul Suceava), Șomcuta Mare (județul Maramureș) și Timișoara.
Potrivit evidențelor înregistrate la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări, la data de 03.10.2017, în cele șase centre erau cazate în total 781 persoane.
In ceea ce privește resursele alocate pentru acest an, precizăm că, de la bugetul de stat, suma alocată la data de 31.08.2017 (cap. 68.15.03 „asigurări și asistență socială”) este de 5.644,00 mii lei.
De asemenea, la resursele financiare anterior menționate, se adaugă sumele alocate multianual din Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare pentru perioada 2014-2020. Astfel, pentru perioada 01.01-02.10.2017 sumele contractate pentru recepție/azil sunt în valoare de 2.611.340 Euro, în prezent fiind plătită suma de 1.177.902 Euro. Totodată, pentru integrare, suma contractată este 5.411.994 Euro, în prezent fiind plătită suma de 2.139.338 Euro, iar pentru returnare, suma contractată este de 1.194.512 Euro, până la acest moment fiind plătită suma de 561.949 Euro. Precizăm faptul că fondurile menționate sunt fonduri externe nerambursabile.
În context, referitor la resursele alocate, menționăm că, potrivit art.55 alin.(l) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1251/2006, solicitantul de azil beneficiază, la cerere, de hrană în limita sumei de 10 lei/persoană/zi, de îmbrăcăminte în limita sumei de 67 lei/persoană/sezon vară și de 100 lei/persoană/sezon iarnă și de alte cheltuieli, în limita sumei de 6 lei/persoană/zi, reprezentând cheltuieli cu transportul local, servicii culturale, presă, servicii de reparații și întreținere, cheltuieli cu produse de igienă personală.
Precizăm că în ultima perioadă, la nivel național, situația operativă din punct de vedere al imigrației și azilului în România a fost caracterizată de o creștere, atât din punct de vedere numeric cât și din cel al complexității, în special în ceea ce privește creșterea numărului de persoane care trec fraudulos frontiera cu Serbia și solicită o formă de protecție pe teritoriul României după ce au fost depistate de către Poliția de Frontieră, dar și pe fondul depistării la Marea Neagră a unor ambarcațiuni care transportau imigranți ilegali, care, de asemenea, solicită o formă de protecție.
În aceste condiții, la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au fost dispuse o serie de măsuri, adaptate la situația operativă la nivel național, dintre care amintim:
– creșterea capacității de cazare în centrele regionale de proceduri și cazare pentru solicitanții de azil în spațiile existente, sau prin crearea unor locuri temporare;
– creșterea capacității de cazare a centrelor de custodie în spațiile existente;
– au fost făcute demersuri pentru identificarea unor imobile pentru creșterea capacității de cazare atât a solicitanților de azil cât și a străinilor luați în custodie publică.
Totuși, analiza situației operative din punct de vedere al imigrației și azilului în România relevă faptul că, în continuare, România reprezintă țară de tranzit pentru fenomenul de migrație ilegală.
Vă rog să primiți, domnule deputat, expresia deplinei mele considerații.
Prim-ministru,
Mihai TUDOSE

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus