Back
Featured image of post Se intenționează desființarea Autorității Naționale Fitosanitare

Se intenționează desființarea Autorității Naționale Fitosanitare

Am fost contactat la Cabinetul parlamentar de către reprezentanți ai Sindicatului Național Fitosanitar, structură reprezentativă la nivelul Autorității Naționale Fitosanitare, aceștia exprimându-și îngrijorarea cu privire la un proiect legislativ vizând unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a altor structuri aflate în subordinea acestuia.
Aceasta inițiativă legislativă desființează, practic, Autoritatea Naționala Fitosanitară, care nu poate funcționa fără structurile județene (Autoritate înființata tot de Guvernul PSD, în urma cu trei ani, respectând legislația europeană). Acest proiect legislativ, depus de către parlamentari ai PSD la Senat, contravine Directivei 2000/29/CE privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor
vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate ratificată de țara noastră, unde, la articolul 1 M4 se specifică „fiecare Stat membru creează sau desemnează o autoritate unică responsabilă de coordonare și contacte legate de măsuri de protecție împotriva introducerii organismelor dăunătoare plantelor sau produse vegetale din alte State membre sau din state terțe în statele membre” și Directivei 2009/128/CE – de stabilire a unui cadru de acțiuni comunitare in vederea utilizării durabila a pesticidelor.
Proiectul de lege nu respecta nici regulile impuse de Legea nr. 24/2000 Privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, astfel, soluțiile pe care le cuprinde nu sunt nici temeinice nici fundamentate. Nu s-a luat în considerare nici interesul social, nici politica legislativă a statutului român și cerințele corelării cu ansamblului reglementărilor interne, precum și ale armonizării legislației naționale cu legislația comunitară și cu tratatele naționale din care România face parte.
Din proiectul legislativ menționat și expunerea de motive nu rezultă niciun argument pentru ca „activitatea teritorială desfășurată de Autoritatea Naționala Fitosanitară să fie preluată de către Direcțiile Generale pentru Agricultură Județene si a municipiului București.”
În expunerea de motive se susține ca „actualul mod de organizare și de funcționare a unor instituții din administrația agricolă românească nu corespunde cerințelor de management modern, iar menținerea lor în forma actuala de organizare creează imposibilitatea realizării si aplicării la parametrii maximi ai politicilor publice din domeniu, prin segmentarea comunicării și deciziei”. Or, în ceea ce privește Autoritatea Națională Fitosanitară, tocmai prin adoptarea acestei legi, ar apărea o segmentare, în plus, a comunicării și deciziei. Structurile județene ale Autorității Naționale Fitosanitare nu au nicio activitate comună cu direcțiile generale agricole și nici activitatea lor nu poate fi preluată de către acestea, întrucât toată activitatea depinde de structurile Autorității Naționale Fitosanitare. Este ca și cum, de exemplu, activitățile teritoriale ale Inspecției Muncii ar fi preluate de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Munca, singurul lucru în comun ar fi faptul ca aparțin de același minister.
Petiționarii invocă multe alte argumente, conform sesizării pe care o anexez prezentei interpelări, considerând că, dacă proiectul de lege propus va fi adoptat, nu se vor mai putea efectua activități fitosanitare în concordanță cu reglementările Uniunii Europene. În acest sens, solicită să fie întreprinse acțiuni specifice pentru ca Autoritatea Naționala Fitosanitară să-și poată continua activitatea în actuala formulă evitându-se ca niște interese de grup să conducă la desființarea, peste noapte, a acestei instituții.
Domnule ministru, întrucât oricum ministerul pe care îl reprezentați urmează să formuleze un punct de vedere oficial în legătură cu respectivul proiect legislativ, vă solicit să-mi comunicați cu celeritate care este poziția dumneavoastră în acest sens.
Interpelare adresata Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Domnului ministru Petre Daea

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus