Back
Featured image of post Situația critică a obiectivului de investiții „Amenajarea Hidroenergetică Răstolița” din județul Mureș

Situația critică a obiectivului de investiții Amenajarea Hidroenergetică Răstolița din județul Mureș

Cel mai important obiectiv de investiții al județului Mureș, „Amenajarea Hidroenergetică Răstolița” este abandonat din anul 2012, deși în acel an, conform proiectului, urma să fie pus în funcțiune la o primă capacitate. Am adresat interpelări repetate guvernelor anterioare pe această temă primind doar răspunsuri de complezență binevoitoare iar din anul 2012 investiția se află în conservare. Iată câteva dintre reperele acestui important proiect.
Obiectivul de investiţii „Amenajarea Hidroenergetică Răstolița” face parte din categoria lucrărilor de interes național pentru realizarea, dezvoltarea şi producerea de energie electrică şi este situat în nord-estul județului Mureş, asigurând folosința complexă a debitelor afluenților de dreapta ai râului Mureş, pe sectorul Ilva-Răstolița-Bistra, pe teritoriul administrativ al comunelor Răstolița, Lunca Bradului şi Vătava.
Amenajarea hidroenergetică Răstolița, din județul Mureș, este singura amenajare cu acest specific, aflată în lucru la ora actuală în Romania. Dacă ar fi avut parte de continuarea finanțărilor, investiția ar fi putut fi pusă în funcțiune, la o primă capacitate, încă din toamna anului 2012. La data respectivă, lucrările erau foarte avansate: agregatele procurate în proporție de 90% dar instalate doar în proporție de 60%. Lucrarea a fost mai apoi sistată, cca 300 de muncitori specialiști în domeniu concediați, iar între timp beneficiarul lucrării – S.C. Hidroelectrica S.A. – a intrat în insolvență. Pentru punerea în funcțiune a barajului la o primă capacitate, urmau să fie expropriate 210 hectare de teren, din care 152 ha se află în proprietatea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, 12 hectare la proprietari privați – persoane fizice, composesorate dar și primării, 5 ha teren domeniu public la Apele Române, dar şi 24 de ha teren deținut de Hidroelectrica.
Finalizarea obiectivului de investiţii „Amenajarea Hidroenergetică Răstolița” este necesară şi oportună din perspectiva contribuției sale directe la realizarea obiectivelor, naţionale, regionale şi locale în domeniul politicilor de energie şi mediu, în acord cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, corespunzător Strategiei de valorificare a resurselor regenerabile în Romania.
Stadiile fizice înregistrate oficial la data de 01.01.2013, indicau posibilitatea punerii în funcțiune a obiectivului de investiții AHE Răstolița, la nivel minim energetic (Etapa I), în trimestrul IV 2013. Această punere în funcțiune era condiționată de obținerea terenurilor în conformitate cu Documentația „Coridor de Expropriere aferent AHE Răstolița”, documentație elaborată conform prevederilor Legii nr.255/2010 (privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean şi local).
Principalele funcțiuni complexe ale acestei amenajări sunt:
– Producerea de energie electrică „curată” – cca. 117.500.000 KWh în centrale hidroenergetice Răstolița, cu o putere instalată de 35,2 MW şi un debit instalat de 17,00 mc./s;
– Alimentarea cu apă potabilă – amenajarea poate permite în aval de Răstolița dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă a localităților situate în culoarul Mureșului și în zona periferică a Câmpiei Transilvaniei, pe raza administrativă a județelor Mureş, Bistrița Năsăud și Cluj.
– Regularizarea debitelor în aval de localitatea Răstolița – în perioadele secetoase se va asigura un debit de 6,6 mc/s în secțiunea Târgu-Mureş. De asemenea, prin realizarea acestei amenajări se urmărește şi controlarea viiturilor în perioadele cu precipitații semnificative.
Prin realizarea și punerea în funcțiune a obiectivului s-ar obține o creștere a producției de energie cu 117,5 GWh/an şi o creștere a puterii instalate cu 35,2 MW.
Deși s-a promis, pe cale oficială, punerea în funcțiune a AHE Răstolița încă din trimestrul IV 2013, absolut de neînțeles, din câte știu actul normativ privind exproprierea celor 210 ha de teren necesare nu a fost nici până astăzi promulgat. Ce să înțelegem din această tergiversare sau nepăsare, cu atât mai mult cu cât, în mod oficial, nu se mai face vorbire despre finalizarea acestei importante investiții?! Poate se așteaptă degradarea irevocabilă a lucrărilor efectuate, având în vedere că, la acest stadiu de execuție, nu mai poate fi vorba de conservare, nici de alocarea de resurse necesare în acest sens…
Având în vedere toate cele expuse, vă solicit să mă informați concret care este strategia asumată de guvern pentru acest obiectiv de investiții și termenele preconizate pentru punerea sa în funcțiune, dacă mai poate fi vorba despre o astfel de perspectivă rezonabilă.(Interpelare adresată Domnului prim-ministru, Sorin Grindeanu)

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus