Back
Featured image of post Specialiștii din cadrul Direcțiilor județene pentru cultură sunt discriminați salarial

Specialiștii din cadrul Direcțiilor județene pentru cultură sunt discriminați salarial

Legea 330/2009 a modificat salarizarea personalului plătit din fonduri publice, inclusiv din cadrul Direcțiilor Județene pentru cultură, în sensul că a introdus în salariul de încadrare sporul de vechime al fiecărui salariat, denumindu-l salariu de bază brut, situație ce s-a perpetuat și prin Legea 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, însă, pe măsură ce salariul minim pe economie stabilit anual de guvernul României a crescut, raportat la salariile de bază brute (încadrare + spor vechime) în plată, a dus la pierderea treptată și sigură a sporului de vechime al fiecărui salariat.
O.U.G. nr. 20/2016 nu a reușit să soluționeze această discrepanță, deoarece aceasta prevedea că egalizarea salariilor se face la nivelul aceleiași funcții, grad, treaptă, gradație aflată în plată, existentă în instituție. Însă, în Direcțiile județene pentru cultură, în mod sistematic s-au redus posturile și angajările, astfel că nu au existat la acea data salariați cu salarii în plată la care să se poată aplica egalizarea salariilor.
Ulterior, a fost emisă O.U.G. nr.43/2016, care a echilibrat întrucâtva salariile, însă doar la nivelul ministerului, pentru aparatul propriu, normativ de care Direcțiile Județene pentru Cultură, din nou, nu au beneficiat.
De asemenea, Direcțiile Județene pentru Cultură nu au beneficiat nici de prevederile OUG nr. 2/2017, care acorda o majorare de 20% începând cu 01 februarie 2017 doar salariaților din administrația publică locală, or Direcțiile țin de administrația publică centrală.
Prin Legea nr.152/2017, cu începere de la 30 iunie 2017, s-a acordat, în cele din urmă, o majorare de 20% la salariile existente în plată (cele din Legea 284/2010), care erau deja foarte mici.
O dată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 153/2017, practic, s-a impus păstrarea salariilor în plată la 30 iunie, deci, nu s-a permis corectarea nedreptăților create de Legea 284/2010, pentru o reîncadrare corectă a personalului, așa cum ar fi fost firesc, în sensul ca, măcar să se permită calcularea salariului individual al personalului prin înmulțirea salariului minim pe economie comunicat de Guvern pentru anul 2017, cu coeficienții din grila de salarizare, după care să fie calculat sporul de vechime, astfel cum prevede art. 10 din noua Lege – cadru de salarizare. Astfel că, încă o dată, acești salariați din cadrul Direcțiilor de cultură au fost discriminați și dezavantajați în ceea ce privește salarizarea.
De menționat este faptul că, instituțiile de cultură din județe (muzee, biblioteci, teatre, centre de cultură, școli populare de arte, etc), pe care se presupune că le coordonează metodologic tocmai direcțiile de cultură, ca urmare a aplicării aceleiași Legi 153/2017, au în plată salarii cu cel puțin 30% mai mari decât cele din cadrul instituției coordonatoare. De exemplu, salariul unui manager al acestor instituții se ridică la suma brută de 9100 de lei brut, în timp ce salariul unui director executiv al Direcției Județene pentru Cultură este de 5700 lei.
Atâta timp cât Legea 153/2017 este fundamentată pe principii precum: „egalitatea și nediscriminarea în stabilirea salariilor pentru funcții similare”, a „importanței sociale a muncii”, „a stimulării personalului”, a „ierarhizării pe verticală și pe orizontală în cadrul aceluiași domeniu, funcție de complexitatea și importanța activității desfășurate”, considerăm că este imperios necesară revizuirea și reașezarea grilei de salarizare a personalului din cadrul Direcțiilor Județene pentru Cultură – instituții deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale – cel puțin la nivelul ordonatorului principal de credite, pe principiile stipulate de însăși Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Trebuie să conștientizați faptul că personalul Direcțiilor județene pentru cultură se află în prima linie în protejarea patrimoniului cultural național, ori în absența unei salarizări corespunzătoare, există pericolul ca specialiștii care își desfășoară activitatea în respectivele instituții, adică puținii salariați, în număr de până la 10 angajați per instituție, să își caute alte locuri de muncă. Din păcate, marea majoritate a acestora se gândesc – sau au făcut-o deja – să se transfere în alte instituții și administrații publice locale, care au o salarizare net superioară.
Doamnă ministru, vă solicit să mă informați ce măsuri veți promova pentru a corecta discrepanțele salariale care-i defavorizează pe angajații din cadrul Direcțiilor județene pentru cultură?
(Interpelare adresată Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Doamnei ministru Lia Olguța Vasilescu)

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus