Back
Featured image of post Susțin realizarea noului spital la Târgu-Mureș cu centru pentru arși, secție ATI și 25 de săli de operații, investiție de peste 65 de milioane de euro

Susțin realizarea noului spital la Târgu-Mureș cu centru pentru arși, secție ATI și 25 de săli de operații, investiție de peste 65 de milioane de euro

Ministerul Sănătății, prin Unitatea de Management a Proiectului Băncii Mondiale, a promovat proiectul pentru „Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a Departamentelor: Urgență, ATI și chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș”. Finanțarea obiectivului de investiții este prevăzută a se realiza din fonduri externe rambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
În acest sens, i-am adresat o interpelare ministrului Sănătății, dlui Nelu Tătaru, pentru a impulsiona materializarea acestui proiect pe care îl consider benefic și foarte necesar pentru dezvoltarea centrului medical și universitar Târgu-Mureș.
Iată răspunsul primit din partea Ministerului Sănătății:
„Referitor la interpelarea dlui senator Marius Pașcan vă comunicăm faptul că, în cadrul Proiectului „Reforma sectorului sanitar – îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar” finanțat din Acordul de împrumut dintre Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare 8362RO ratificat prin Legea nr. 179/2014 cu modificările ulterioare, au fost incluse 3 obiective de investiții (proiecte complexe) în următoarele unități sanitare:
Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș
Construcția nouă va cuprinde următoarele secții:
– Un centru de arși cu 5 paturi pentru pacienți în stare critică, 10 paturi de tip terapie intermediară și îngrijire post-operatorie;
– O secție ATI cu 36 de paturi;
– 25 de săli de operații dispuse pe 2 etaje;
– Alte spații/secții care sunt în strânsă legătură cu departamentele menționate mai sus sau care, fac parte din fluxul medical;
– Spații administrative/tehnice/universitare și depozitare;
– Sterilizare;
– Unitate de transfuzie;
– Relocarea heliportului existent.
Acest obiectiv de investiții se află în etapa de obținere a Avizului Tehnic de la ISC Central necesar pentru depunerea documentației (la stadiu de Studiu de Fezabilitate) în Consiliul Interministerial. După obținerea Avizului din Consiliul Interministerial se vor aproba caracteristicile tehnico-economice prin HG (valoarea investiției este de 61,52 milioane de Euro) și se vor elabora (de către proiectantul general): DTAC (Documentația Tehnică de obținere a Autorizației de Construire) și PT + DDE (Proiect Tehnic și detalii de execuție). Termenul de obținere a acestor documente de proiectare este 15.12.2020 – care reprezintă termenul de finalizare a activităților incluse în Acordul de împrumut 8362RO. Durata de realizare a construcției este de 36 de luni.”
Voi monitoriza în continuare promovarea și realizarea acestui important proiect pentru județul Mureș.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus