Back
Featured image of post Timp de trei ani, Parcul Natural Defileul Mureșului Superior a fost administrat ilegal

Timp de trei ani, Parcul Natural Defileul Mureșului Superior a fost administrat ilegal

În ultimii ani, am adresat Ministerului Mediului numeroase interpelări pe tema ilegalităților privind administrarea Parcului Natural Defileul Mureșului Superior. În urma acestora dar și ca urmare a verificărilor efectuate de către Corpul de control al ministerului, după șase ani de repetate sesizări, s-a dispus oficial rezilierea unilaterală de către minister a contractului de administrare a ariei naturale protejate, invocându-se faptul că „SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA nu mai îndeplinește condițiile de administrare și nu mai respectă clauzele contractuale.” Iar acest lucru a fost constatat doar în 2016.
În motivarea oficială Ministerul Mediului face trimitere la prevederile art.18 alin.1 lit. b din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: „Administrarea ariilor naturale protejate și a celor bunuri ale patrimoniului natural aflate în rețeaua națională de arii naturale protejate se face potrivit legii, prin: structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în subordinea unor regii autonome, companii și societăți naționale, autorități ale administrației publice locale, servicii descentralizate ale administrației publice centrale, instituții științifice de cercetare și de învățământ din sectorul public și privat, muzee, organizații neguvernamentale, constituite potrivit legii, și aflate în relație contractuală cu Agenția națională pentru Arii naturale Protejate”.
Am aflat acum, cu stupoare, o situație cât se poate de gravă și pe care o consider cu caracter penal, efectuând cuvenitele demersuri să v-o aduc la cunoștință, domnule viceprim-ministru. În baza unui control efectuat în perioada 01-04 octombrie 2013, la Parcul Natural Defileul Mureșului Superior, de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul general, Serviciul Comisariatul județean Suceava (parc aflat în administrarea structurii special constituite Administrația Parcului Natural Defileul Mureșului Superior și a Siturilor Natura 2000 Călimani Gurghiu, Depresiunea și Munții Giurgeului, aparținând SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA), într-o „Notă de constatare” oficială se consemnează inechivoc că Administrația Parcului Natural Defileul Mureșului Superior este o subunitate a SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, fără personalitate juridică.
Cu alte cuvinte, încă din anul 2013, o structură de control din subordinea Ministerului Mediului constata că Administrația Parcului Natural Defileul Mureșului Superior, neavând personalitate juridică, încalcă prevederile legale în vigoare privind administrarea parcului menționat. Cu toate acestea, beneficiază de resurse și girul ministerului pentru a-și continua activitatea iar Ministerul Mediului redescoperă, în urma unui control, doar în 2016, după trei ani, că administratorul nu îndeplinește condițiile legale și dispune rezilierea contractului. Între timp însă, administratorul ilegal a beneficiat și de milioane de euro, fonduri europene, pentru realizarea planului de management al ariei naturale protejate.
Cine răspunde, domnule viceprim-ministru, pentru ascunderea și protejarea ilegalității? Cum se face că, timp de trei ani, nicio autoritate din subordinea Ministerului Mediului nu a aplicat legislația în vigoare în privința administrației parcului? Cum se explică că cei care au urmărit îndeaproape activitatea de administrare a parcului natural, respectiv Agenția de protecție a mediului Mureș, Direcția Silvică Mureș și Garda de Mediu, ca și alte instituții de control ale statului, au tăcut chitic și nu au făcut nimic pentru respectarea legalității și a legitimității administrării ariei naturale?! În context, cum se justifică alocarea fondurilor europene în beneficiul unei entități care a funcționat fără personalitate juridică și care a administrat ilegal aria naturală protejată?
Rămâne să dispuneți un control în acest sens și vă solicit să-mi răspundeți în scris la prezenta interpelare.
INTERPELARE adresata Domnului viceprim-ministru și ministru al Mediului, Daniel Constantin

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus