Back
Featured image of post Încălcarea normativelor în vigoare și concurență neloială în unitățile medicale

Încălcarea normativelor în vigoare și concurență neloială în unitățile medicale

Mă adresez dumneavoastră, ca urmare a petițiilor înregistrate în cadrul audiențelor de la Cabinetul Parlamentar. Atât pacienți, care s-au simțit lezați în dreptul lor, prin faptul că le-au fost solicitate sume de bani pentru plata unor investigații de laborator în perioada în care se aflau internați (servicii la care aveau dreptul fără contribuție personala conform legislației), cât și reprezentanți ai unor laboratoare de analize medicale din județul Mureș, ne-au sesizat o situație pe care o cataloghează nelegală, neconcurențială și care pare să fi devenit o practică în clinicile din Târgu-Mureș și nu numai.
În fapt, situația la care ne referim, se prezintă, conform petenților, în felul următor: „rețele naționale de laboratoare precum Clinica Sante, Bioclinica, Medlife, care desfășoară activități în domeniul sănătății umane administrând laboratoare pentru analize medicale în județul Mureș, au dezvoltat rețele paralele ilicite de recoltare a probelor biologice pentru analize medicale în unitățile spitalicești aparținând atât autorităților locale cât și celor aparținând Ministerului Sănătății. Mai exact, personalul angajat al unităților spitalicești de stat recoltează probe biologice de la bolnavii internați în spitale, contra cost, probe ce sunt apoi predate spre procesare reprezentanților societăților mai sus amintite, în concret desfășurându-se activități comerciale neautorizate și nelegale”.
Acest lucru se întâmplă în condițiile în care spitalele dispun de laboratoare proprii, dotate la standarde ridicate, acreditate conform standardului RENAR SR EN ISO15189, aflându-se în contract cu CNAS atât pentru spitalizarea de zi (în cadrul căreia din suma decontata de la CNAS, unitatea spitalicească este obligată să suporte toate costurile cu investigațiile), cât și pentru ambulatoriu de specialitate paraclinic-analize de laborator, în vederea realizării investigațiilor paraclinice de laborator cuprinse în anexa 17, din Contractul Cadru 2017, în mod compensat.
Totodată, vă învederăm că aspectul cu privire la capacitatea de prelucrare a investigațiilor de laborator prevăzute în lista (anexa 17, din Contractul Cadru) reprezintă o condiție de eligibilitate la contractarea serviciilor de laborator prin CNAS.
Constatăm că, suntem în situația în care, analize medicale de laborator aflate sub condiția de obligativitate de a fi efectuate de laboratoarele unităților spitalicești de stat, pentru încheierea contractului cu CNAS, sau aflate sub condiția de externalizare doar în condiții excepționale prevăzute cu strictețe atât de rigorile standardului ISO SR EN 15189, (neconformități explicite, ex: defecțiuni ale aparaturii, lipsa reactiv etc ), cât și de transparența care se impune când vorbim de unități spitalicești de stat, sunt ,,externalizate” după bunul plac al personalului medical angajat și nu în baza unor proceduri de licitație publică transparentă.
Dincolo de sumele încasate de la pacienți, fără emiterea în schimb a unor documente justificative – bonuri fiscale, chitanțe etc, (concomitent cu încasarea banilor) probabil că persoanele care permit și se implică în aceste activități sunt bonificate de aceste societăți pentru serviciile prestate în mod nelegal, neexistând nici o altă explicație pentru tolerarea acestei situații.
Mai mult, păstrarea și transportul acestor probe s-ar face în condiții improprii, cu încălcarea condițiilor impuse prin Norma privind înființarea și autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor, care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum și a condițiilor de organizare și funcționare a acestora.
Conform acestui act normativ, recoltarea se poate face doar în locuri special destinate acestui scop, expres indicate și autorizate de autoritățile sanitare (art.1 și următoarele din Normă). Recoltarea se poate face numai de personalul specializat angajat al firmelor ce administrează laboratoare de analize medicale și prelucrează probele biologice respective, ( art.17, din Normă), iar punctul de recoltare trebuie să fie dotat cu instrumentar conform prescripțiilor legale, instrumentar indicat în Normă.
Toate aceste condiții și reglementări imperative, am fost sesizați că sunt încălcate, saloanele de spital fiind transformate în ,,pseudo-puncte de recoltare ale unor rețele de laboratoare de analize medicale private”, cu utilizarea resursei umane a unităților spitalicești de stat.
Domnule ministru, dată fiind situația semnalată, vă solicit ca prin aparatul de specialitate și control să verificați aceste sesizări care privesc încălcarea gravă a normativelor în vigoare, statuând o concurență preferențială și neloială în cadrul sistemului medical, totodată să mă informați ce măsuri veți dispune în acest sens, evident pe baza constatărilor.
(Interpelare adresată ministrului Sănătății, Florian – Dorel Bodog)

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus