Back
Featured image of post Am atacat în justiție înființarea neconstituțională a Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu-Mureș

Am atacat în justiție înființarea neconstituțională a Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu-Mureș

Niciodată nu voi abdica de la respectarea principiilor morale și legale fundamentale, nici de la apărarea intereselor țării mele și a cetățenilor săi, este o asumare personal programatică. De aceea, revin și vă readuc în atenție abuzul și actele normative neconstituționale prin care, în deplin dispreț față de Legea educației naționale, printr-o complicitate politică ticăloasă a PSD, ALDE, UDMR și la comanda, în urma presiunilor Budapestei, exercitate prin premierul Viktor Orban, a fost înființat Liceul Teologic Romano-Catolic din Târgu-Mureș.
Afirm răspicat și inechivoc că în principiu sunt de acord și nu am nimic împotriva existenței și funcționării, conform legislației în vigoare, a unităților de învățământ confesionale, cu profil teologic, implicit a celor cu predare în limbile minorităților etnice. Le consider necesare și binevenite în aceste vremuri ale rătăcirilor și disoluției morale generalizate. Nu pot însă accepta nicidecum că Legea educației naționale nr. 1/2011 trebuie respectată și se aplică doar pentru români, în timp ce pentru o minoritate, această lege devine facultativă, ba chiar poate fi încălcată prin ordine de ministru și ordonanțe de guvern, adoptate cu viclenie în vacanța parlamentară. Vă reamintesc că, la art. 16, Constituția României prevede că „cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări, nimeni nu este mai presus de lege”.
De aceea, vă aduc la cunoștință că Partidul Mișcarea Populară, împreună cu Colegiul Național „UNIREA” din Târgu-Mureș, Consiliul reprezentativ al părinților din acest colegiu și Asociația civică pentru demnitate în Europa au chemat în judecată, la instanța de contencios administrativ, Ministerul Educației Naționale și Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rakoczi Ferenc”, am invocat și o excepție de neconstituționalitate. În acest sens, arătăm că, după modificările aduse prin OUG nr. 48/2018, au fost emise 4 acte administrative cu caracter individual, care au condus la înființarea și apoi funcționarea Liceului Teologic Romano-Catolic „II. Rakoczi Ferenc”. Considerăm că motivul real pentru care au fost adoptate dispozițiile legale respective este acela de a crea, prin intermediul actelor emise de autoritățile administrației publice centrale, în mod discriminatoriu, unitatea de învățământ cu predare exclusivă în limba maghiară. Aceasta în condițiile în care, până la respectivul moment nu s-a reușit înființarea unității de învățământ prin dispozițiile adoptate la nivelul administrației publice locale din municipiul Târgu-Mureș și nici chiar printr-o lege adoptată fortuit, în același sens, de către Parlamentul României, declarată neconstituțională prin Decizie a Curții Constituționale a României.
Exercitarea dreptului fundamental la învățătură în municipiul Târgu-Mureș era asigurată și anterior înființării acestei noi unități de învățământ, implicit pentru învățământul confesional în limba maghiară. Mai mult, chiar și în ceea ce privește învățământul confesional de rit romano-catolic, acesta era asigurat prin existența claselor vocaționale cu profil teologic romano-catolic, în cadrul unui liceu de renume din municipiu, cu predare exclusivă în limba maghiară.
Este inadmisibilă procedura prin care Guvernul României, prin Ministerul Educației Naționale, în lipsa imperativului privitor la existența vreunei urgențe, încălcând nepermis în chip centralist autonomia locală, a ocolit Parlamentul României și a înființat neconstituțional această unitate de învățământ.
Vom lupta, în continuare, pe calea justiției, împotriva acestui abuz neavenit de putere!

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus