Back
Featured image of post Am inițiat un proiect legislativ pentru a permite personalului medico-sanitar decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă

Am inițiat un proiect legislativ pentru a permite personalului medico-sanitar decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă

Pentru ca serviciile de sănătate să fie cât mai aproape de cetățean, pentru creșterea calității acestor servicii și, implicit, pentru a opri exodul medicilor, este necesară adoptarea mai multor categorii de politici.
Astfel, în domeniul politicii salariale, legislația în vigoare prevede un pachet de salarizare motivant.
Cu toate acestea, posibilitatea decontării cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din spitalele publice, care nu dispune de locuinţă în localitatea unde are postul, nu a fost reglementată, deși reprezintă un stimulent necesar, mai ales în condițiile blocării posturilor. Pe de altă parte, conform legislației în vigoare, încă din anul 2015, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde este situată unitatea de învăţământ la care au postul. Sumele destinate navetei acestor categorii de beneficiari se asigură din veniturile proprii ale bugetelor locale şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale; de asemenea, sumele destinate navetei cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar angajat în unităţile de învăţământ pentru activităţi extraşcolare şi unităţile conexe ale Ministerului Educației Naționale se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naționale.
Având în vedere că activitatea din domeniul sănătăți este la fel de importantă ca și activitatea din domeniul educației, considerăm că este oportună o egalitate de tratament.
Prin urmare, inițiativa prevede obligația autorităţilor administraţiei publice locale de a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din spitalele publice din reţeaua sanitară proprie, care nu dispune de locuinţă în localitatea unde este situat spitalul public la care are postul. Sumele destinate navetei acestor categorii de beneficiari se asigură din veniturile proprii ale bugetelor locale şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
Totodată, Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie au obligația de a cuprinde în bugetul propriu sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din spitalele publice din reţeaua sanitară proprie, care nu dispune de locuinţă în localitatea unde este situat spitalul public la care are postul. Sumele destinate navetei acestor categorii de beneficiari se asigură din bugetul de stat.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus